17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av leserinnlegget – Brit-Tove Krekling.

La det være klinkende klart – Senterpartiet støtter og heier på lokale bønder

LESERINNLEGG: Som svineprodusent og lokalpolitiker føler jeg for å svare SVs representant Kaja Elise M Y Hilleren som hadde et innlegg på vegne av AP, SV og MDG i Eikernytt.no.
Annonse

Øvre Eiker har et variert landbruk, mange flinke bønder som produserer korn, kjøtt, melk, frukt og litt grønnsaker. De siste årene har vært krevende for mange aktører i landbruket, med stadig mindre inntekter, økte utgifter, påminnelser om dyretragedier og en økende befolkning som får stadig større avstand til hvor maten faktisk kommer fra.

Allikevel står vi på fra morgen til kveld, noen av ren idealisme – men de fleste med et stort hjerte for samfunnsoppdraget: Produsere trygg, nok mat på norske ressurser til en stadig økende befolkning.

Annonse

Intensjonen i forslaget om at kommunen i større grad skal handle lokalt er bra. Jeg tar gjerne imot en bestilling fra Eikertun på svinekjøtt, men det viktigste for oss bønder er at kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å etterspørre bøndenes egne merkevarer som Gilde, Tine og brød bakt på norsk korn.

For svært mange av oss som driver med nisjeproduksjon er det kun mulig nettopp fordi vi leverer større volum til Nortura og Tine. Reko-ring, bondens marked eller direktesalg er et godt supplement og en svært hyggelig måte for en bonde å selge varene på, men de færreste klarer å selge nok volum til å få noe særlig inntekt av slik.

Med en ny regjering på plass er det igjen optimisme i næringen. Vi er lovet økt mulighet for inntekt, bedre velferdsordninger og et bionova som gjør det mulig å gjennomføre landbrukets ambisiøse klimaavtale med samfunnet.

Som bonde er det de viktigste tiltakene, en inntekt som det går an å leve av vil gi de fleste et lite pusterom. Arbeidstempoet blir nok det samme, men med færre bekymringer vil tiden brukes til det den skal brukes til; god agronomi, sikre god dyrevelferd, godt vedlikehold på maskiner og bygninger og mulighet for de som ønsker til å utvikle gården med innovative opplevelser eller lokalproduserte matvarer.

Når det gjelder SVs forslag om at kommunen skal gå inn som et eget kontrollorgan for å sikre god dyrevelferd mener jeg det er helt feil. Det kommunen og vi som politikere kan og skal gjøre er å sørge for god veterinærdekning – rammevilkår som gjør at det er attraktivt å være dyrlege i bygda.

I Norge har vi Mattilsynet som skal være en nøytral kontrollinstans som skal sørge for at næringa følger lover, regler, forskrifter og daglig sikrer god dyrevelferd. Det er gledelig at Hurdalsplattformen slår fast at Mattilsynet skal styrkes, det er viktig for oss bønder og viktig for dyra.

I tillegg til dyrlege, Mattilsyn har vi også besøk fra rådgivere til kraftforleverandører, Tine og Nortura som ser oss «i korta» og kommer med forslag og endringer der det eventuelt skulle være dårlig praksis. La det være klinkende klart – de aller, aller fleste dyr i Norge har det bra. Vi har sammenlignet med andre land små besetninger, lite sjukdom og vi bruker desidert minst antibiotika i hele Europa.

Som jeg nevnte innledningsvis, er samfunnsoppdraget å produsere mest mulig mat på norske ressurser. Da blir det helt feil av SV å foreslå en kjøttfri dag i kommunens kantiner. Med tre prosent dyrkbar jord i landet, er ikke ressursgrunnlaget der til at vi klarer å produsere nok mat.

I et bærekraft- og klimaperspektiv MÅ vi utnytte utmarksressursene i større grad – og de som utnytter dette potensialet best er vilt, sau, geit og storfe. Så la oss heller slå et slag for mer fårikål eller elgkarbonader i kantina. Så kan vi heller velge å spise en karbonade og tre poteter!

Brit-Tove Krekling

Bonde og politiker i Øvre Eiker

Del:
Annonse