24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Susanne Vist (48) fra Slemmestad ansatt som ny kommunalsjef og skal ta over jobben etter Morten Lauvbu, som går av med pensjon til våren.

Ny kommunalsjef for Seksjon samfunnsutvikling i Øvre Eiker

Kommunedirektøren i Øvre Eiker, Trude Andresen, har etter en omfattende prosess, ansatt ny kommunalsjef for Seksjon samfunnsutvikling etter Morten Lauvbu. Han går av med pensjon etter mange år i kommunen.
Annonse

Ny kommunalsjef er Susanne Vist, 48 år fra Slemmestad ansatt. Susanne jobber i dag som bransjedirektør for takentreprenørenes forening, som er en av bransjeforeningene i Byggenæringens landsforening. Susanne har derfor god kjennskap til næringslivet og dets perspektiver.

Susanne har en master i samfunnsplanlegging og ledelse, og ved siden av jobben holder hun på med masterutdanning i by- og regionalplanlegging.

Annonse

Susanne har tidligere jobbet i Røyken kommune i ulike roller, blant annet med kommuneplanarbeid og kriminalitetsforebygging. Susanne har også tilbake i tid vært lærer og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Hun er også i dag lokalpolitiker i Asker og kjenner det politiske systemet godt. Hun tiltrer stillingen 1. april neste år.

– Jeg gleder meg til å få Susanne om bord på lederlaget i Øvre Eiker kommune. Hun har den kompetansen og de egenskapene kommunen trenger for å løfte oss enda ett hakk inn i framtida. Hun er flink med folk og får de beste skussmål fra tidligere arbeidsgivere, så jeg føler meg trygg på at dette er et godt valg, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Del:
Annonse