17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Huseiernes distriktsleder i Buskerud Sør, Knut Weltz, mener det er for store forskjeller både i pris og saksbehandlingstid i kommunene i Buskerud.

Hole er dyrest på byggesaksgebyr i Buskerud – Øvre Eiker på tredjeplass

Det er store forskjeller på byggesaksgebyrene her til lands. Asker er landets dyreste med et byggesaksgebyr på 43.400 kroner for en enebolig. Hole er dyrest i Buskerud og har et byggesaksgebyr på 42.000 kroner. I Øvre Eiker må du ut med 30.000 kroner.
Annonse

Drammen har det nest høyeste byggesaksgebyret i Buskerud. Her kostet byggesaksgebyret 40.180 kroner i 2020.

I Buskerud er det Krødsherad som har det laveste byggesaksgebyret. Her er byggesaksgebyret gratis.

Annonse

Tallene fra 2020 er hentet fra Statistisk Sentralbyrås Kostradatabase publisert i 2021 og viser gebyr for eneboliger. Dersom kommunen beregner gebyrsatser etter størrelse på eneboligen, skal gebyret beregnes etter 200 kvadratmeter bruksareal.

Store forskjeller
Kongsberg er den kommunen i Buskerud som har lengst saksbehandlingstid for byggesaker. Her er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 79 dager for byggesaker med 12 ukers frist. Gol kommune har den korteste saksbehandlingstiden på tre dager.

– Det er alt for store forskjeller mellom kommunene. Spesielt gjelder dette størrelsen på byggesaksgebyrene, men også saksbehandlingstiden varierer mye. Vi får mange henvendelser fra medlemmer når det gjelder dette, sier Knut Weltz, distriktsleder i Buskerud for Huseierne.

Betaler for mye
Byggesaksgebyrene blir beregnet etter det som kalles selvkost. Det betyr at inntekter fra gebyret for en tjeneste ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten.

– Forskjellene på hvor mye et byggesaksgebyr koster er veldig store. I høst kom det en ny veileder som skal gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre beregninger etter selvkost. Målet til myndighetene er å få en likere praksis blant kommunene når de skal ta seg betalt for byggesaker, sier Weltz, som hilser den nye veilederen velkommen.

– Det er åpenbart noen som betaler for mye for å få behandlet byggesøknaden sin. Forskjellen mellom kommunene er altfor store. Det er ikke logisk at den samme tjenesten skal variere slik i pris, sier han.

Huseierne har beregnet hvor mange timer kommunene bruker på byggesakene ved å ta utgangspunkt i timeprisen til juristene i Huseierne. Hvis byggesaksgebyret er på 9.000 kroner, viser beregningen at kommunen har brukt seks timer på saksbehandlingen.

Byggesaksgebyrer og behandlingstid i kommuner

Del:
Annonse