25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dette er noen av produktene som ble solgt med helse- og miljøskadelige stoffer. (Foto: Miljødirektoratet)

Miljødirektoratet advarer: Ulovlige produkter selges i nettbutikker

28 prosent av de kontrollerte forbrukerproduktene inneholdt for mye helse- og miljøskadelige stoffer. De er derfor forbudt å selge. Det viser en kontroll Miljødirektoratet har gjort av 102 EE-produkter, leketøy, sports- og fritidsartikler. Produktene ble handlet inn fra norske og utenlandske nettbutikker som markedsfører seg mot Norge.
Annonse

– Det er oppsiktsvekkende at vi finner så mange produkter som selges til forbrukere på nett med helse- og miljøskadelige stoffer. Funnene bekymrer oss, fordi det tyder på at virksomhetene ikke gjør en god nok jobb for å avdekke ulovlige produkter selv, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet fører risikobaserte tilsyn. Det betyr at de kjøper og kontroller produkter de mistenker ikke er innenfor regelverket. Det er derfor vanskelig å si noe generelt om tilstanden i markedet.

Annonse

Miljødirektoratet har gitt nettbutikkene pålegg om å fjerne produktene fra markedet.

Helse- og miljøskadelige stoffer
Produktene, som nå er trukket fra markedet, inneholder miljøskadelige stoffer som ikke brytes ned, og som derfor kan hope seg opp i levende organismer. De fant også helseskadelige stoffer som i verste fall er kreftfremkallende, hormonforstyrrende eller som kan gi fosterskader og skade forplantningsevnen.

– Disse stoffene er strengt regulert i det norske og europeiske regelverket. Målet er å redusere bruken og eksponeringen av helse- og miljøskadelige stoffer i hele kretsløpet, også når produktene skal brukes på nytt eller materialgjenvinnes, sier Mathieu Veulemans.

Virksomhetenes ansvar
Det er virksomhetens ansvar å sørge for at produktene de kjøper og selger er lovlige. Virksomhetene må vite hvilke stoffer som finnes i materialer og i produktene de selger.

– Nettbutikker som importerer og selger produkter har et stort og lovpålagt ansvar. Det er viktig at virksomhetene er klar over dette. Forbrukere skal være trygge på at produktene de kjøper ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, sier Veulemans.

Miljødirektoratet oppfordrer nettbutikkene til å bruke resultatene fra sine kontroller for å bli bedre.

Miljødirektoratets oppfølging
I tillegg til å pålegge virksomhetene å fjerne de ulovlige produktene, og pålegge dem å informere kunder som har kjøpt farlige produkter, vil Miljødirektoratet følge opp enkelte virksomheter med inspeksjoner.

De har også delt informasjon om de ulovlige produktene med europeiske kollegaer, slik at de kan følge dem opp i sitt land ved behov. Informasjonen er også publisert i den europeiske databasen over farlige produkter Safety Gate og i den norske databasen farligeprodukter.no.

Faktaboks: Stoffene vi avdekket i produktkontrollen
Ftalater: Flere ftalater er hormonforstyrrende og kan skade forplantningsevnen. Ftalater brukes hovedsakelig som myknere i plastprodukter Stoffene kan slippes ut til miljøet gjennom avløpet, eller direkte fra produkter under bruk. Mennesker kan utsettes for ftalater når vi bruker produkter og gjennom mat. Plastleker med høyt innhold av enkelte ftalater kan også bidra til at barn utsettes for stoffene.

SCCP: Kortkjedete klorparafiner er mistenkt å være kreftfremkallende. Stoffene har først og fremst blitt brukt som myknere og brannhemmere. De kan finnes i gummi og PVC som har blitt brukt til produksjon av kabler, gulvbelegg, i tillegg til diverse forbrukerprodukter. I tillegg har de vært brukt i bygningsmaterialer som maling, fugemasser og gummilister i vinduer.

Klorparafiner er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer, de er giftige og har alvorlige langtidsvirkninger for helse- og miljøet (PBT-stoffer). Klorparafiner oppkonsentreres via næringskjeden og kan fraktes over store avstander med luft- og havstrømmer.

Bly: Bly og blyforbindelser har flere alvorlige effekter på helse og miljø. Bly er giftig og kan gi helseskader i små mengder. Kronisk blyforgiftning kan føre til skader på nervesystemet, økt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og nyreskader. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Gravide og barn er spesielt sårbare for blyeksponering, og bly kan hemme barns intellektuelle utvikling.

Del:
Annonse