17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringen har i dag lansert en kompensasjon for de høye strømprisene, men langt fra alle er imponert over forslaget.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser – slik blir den

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Men langt fra alle er imponert over ordningen. FrP kaller det smuler.
Annonse

– Vi har en regjering som fortsatt tar fra vanlige folk med begge hendene, men nå gir den litt større smuler tilbake. Det er kun én vinner i dette, det er staten. Vi har nå fått bekreftet at Trygve Slagsvold Vedum var mer opptatt av å kjøre svart bil enn å ivareta innbyggernes interesser, sier Fremskrittspartiets nestleder Solvik Olsen.

Slik blir ordningen
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene.

Annonse

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 50 prosent av kostnadene over 70 øre per kWt eks. mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen er. Taket for kompensasjon er 5.000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar. Den vil vare til og med mars 2022. Regjeringen vil fremme nødvendig proposisjon til Stortinget om bevilging og lovforslag.

Strømprisene har variert mye i det siste. Ordningen er utformet slik at dersom strømprisen utover vinteren ikke blir så høye, vil staten heller ikke kompensere. Dersom strømprisen skulle blir høyere enn forventet, vil staten kompensere for 50 prosent av merutgiftene. Strømprisen har også variert betydelig mellom prisområder. Ordningen er utformet slik at den kompenserer for prisnivået i det prisområdet du bor.

Samlet kompensasjon
Med de prisforventningene som markedet har for perioden desember 2021 – mars 2022 blir samlet kompensasjon for perioden for en enebolig (27.000 kWt/år) blir 4.118 kr, og for en leilighet (11.000 kWt/år) bli 1.678 kroner.

Informasjon til nettselskaper
Neste uke stiller NVE/RME på informasjonsmøte for alle nettselskapene. Her vil det bli informert om den praktiske håndteringen av ordningen.

Spørsmål og svar
Trenger jeg å gi beskjed til mitt nettselskap eller strømleverandør?

Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap. Nettleieselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

Fjernvarmekunder vil du også få lavere pris, men ikke utbetalt penger. Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn prisen for elektrisk oppvarming. Den foreslåtte kompensasjonsordningen medfører at prisen på elektrisk oppvarming reduseres, og skal derfor også telle med når fjernvarmeprisen settes. Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes.

Hva med kunder som har fastpris?

Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale du har med strømleverandøren.

Hva med kommuner som allerede har kompensert?

Ordningen vil gjelde også i disse kommunene, så kunder her vil bli kompensert på lik linje med andre.

Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Trenger man en AMS-måler for dette?

Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.

Vi bruker mer enn 5.000 kWt i måneden, hva skjer med forbruket over 5.000?

Du må betale markedspris for forbruket over 5.000 kWt, men får kompensert for forbruket opp til 5.000.

Jeg har enkeltmannsforetak og bedriftsabonnement på strøm hjemme (kontor hjemme). Får jeg kompensasjon?

Ordningen gjelder for husholdningskunder. Dersom abonnementet er registrert på et organisasjonsnummer, dekkes du ikke av ordningen.

Dekkes strømutgiftene for hytta?

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Hva blir den samlede kompensasjonen for vinteren?

Med de prisforventningene som markedet har for perioden desember 2021 – mars 2022 blir samlet kompensasjon for perioden:

Enebolig 27.000 kWt: kr 4.118

Leilighet 11.000 kWt: kr 1.678

Med en pris på 150 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

Enebolig 27.000 kWt: kr 6.271

Leilighet 11.000 kWt: kr 2.555

Med en pris på 200 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

Enebolig 27.000 kWt: kr 10.190

Leilighet 11.000 kWt: kr 4.152

Dersom jeg får penger utbetalt, når kommer disse inn på min konto?

Summen vil bli utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturen.

Hva om du eier to boliger? Dekkes begge eller kun den ene?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får du kompensasjon for begge.

Gå inn på NVE.no og se hvordan dette slår ut for deg HER

Del:
Annonse