23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skolene i Øvre Eiker går nå over til hjemmeundervisning på grunn av smittetrykket. Det vedtok kommunestyret i ettermiddag.

Stenger ned skolene og reduserer åpningstiden i barnehagene

Fra og med i morgen torsdag 16. desember blir det digital hjemmeundervisning for samtlige elever på 1. til 10. trinn ved skolene i Øvre Eiker kommune. SFO stenger også. Barnehagene holdes åpne, men med redusert åpningstid.
Annonse

Kommunestyret behandlet saken i møtet i ettermiddag. De vedtok at barne- og ungdomsskolene i Øvre Eiker er stengte fra og med torsdag 16. til og med tirsdag 21. desember, og alle elever vil ha digital hjemmeundervisning. Skoleåret avsluttes som planlagt 21. desember.

Mange ansatte i karantene
Vedtaket begrunnes i at det er høy smittespredning i vår kommune, og smittetallene har økt kraftig de siste ukene. Den 15. desember ble det også innført nye karanteneregler for nærkontakter av koronasmittede, både husstandsmedlemmer og øvrige nærkontakter.

Annonse

Ifølge de nye reglene er det bare personer over 18 år som må i karantene, ikke barn. Med mye smitte på skolene, har vi derfor fått en situasjon hvor mange lærere sitter i karatene og ikke kan gjennomføre fysisk undervisning. Dette løser vi nå med hjemmeundervisning. Det gjøres unntak for barn med nedsatt funksjonsevne, sårbare barn og barn av foreldre hvor begge innehar kritiske samfunnsfunksjoner.

SFO stenger også
Skolefritidsordningen (SFO) holdes stengt fra og med torsdag 16. desember til og med torsdag 30. desember. SFO vil holde åpent fra 07.30-16.15 i denne perioden for sårbare barn og barn som har foresatte som har samfunnskritiske yrker. For at barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner kan benytte plassen på SFO, forutsettes det at begge foresatte er på arbeid i åpningstiden til SFO.

Gult nivå i skolene
Fra og med mandag 3. januar regner skolene med å ha ordinær undervisning igjen, og at skolefritidsordningen er åpen for alle som har plass der. Det vil imidlertid være gult smittevernnivå fram til midten av januar. Foresatte får ytterligere informasjon direkte fra skolene.

Redusert åpningstid i barnehagene
Kommunestyret har vedtatt at barnehagene i Øvre Eiker holdes åpne, men åpningstiden reduseres fra 10 timer pr dag til 8,5 timer pr dag (07.30-16.00) i perioden fra 16. desember og i inntil 4 uker. Kommunen oppfordrer foresatte som har mulighet, til å holde sitt barn hjemme fra barnehagen, men for de som har behov, som barn med nedsatt funksjonsevne, sårbare barn og der foreldre ikke finner annen mulighet, vil tilbudet være åpent. Foresatte der begge er i samfunnskritiske funksjoner kan søke om utvidet åpningstid.

Del:
Annonse