12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Også Glitre Energi Nett velger å utsette innføringen av ny nettordning slik myndighetene har bedt om, men har allerede en annen ordning enn de fleste andre selskap. (Foto: Glitre)

Også Glitre Energi Nett utsetter innføring av ny nettleiemodell

Glitre Energi Nett slutter seg til en rekke nettselskap og følger anmodningen fra Stortinget om å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra 1. januar. Dermed beholdes dagens nettleie for husholdningskunder, hyttekunder og små næringskunder inntil videre.
Annonse

Glitre Energi Nett har hatt piloten smart nettleie for husholdningskunder, med billigere energiledd på natten siden 1. mars 2020, og med kapasitetsledd i stedet for fastledd siden 1. april 2021.

– Dette har vi god erfaring med, så vi beholder dagens ordning, slik at kundene ikke får en endring fra 1.januar, sier Tore Morten Wetterhus, adm. direktør i Glitre Energi Nett.

Annonse

– Vi har fortsatt tro på at ny nettleiemodell, som er en videreutvikling av smart nettleie, er viktig og riktig for kundene, og at den vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt, sier han.

Ny nettleiemodell endrer ikke de samlede inntektene til nettselskapene, den bestemmes fortsatt av myndighetene helt uavhengig av prismodell. Modellen vil kunne påvirke fordelingen av nettkostnadene mellom de kunder som har lavt og jevnt strømforbruk og kunder som har stort forbruk og bruker mye strøm på en gang.

Pålegg fra myndighetene
Det er myndighetene som har pålagt nettselskapene å innføre en ny nettleiemodell fra 1. januar 2022, og nettselskapene har jobbet hardt for å etterkomme kravet i tide.

-Vi har lojalt fulgt opp det myndighetene har bedt oss om. Når det nå er politisk usikkerhet bare to uker før innføringen, så skaper det utfordringer for kundene og bransjen, sier han og legger til at nettselskapene i tillegg jobber med å sikre gjennomføringen av strømstøtteordningen til kundene på oppdrag fra myndighetene, sier Wetterhus.

Viderefører dialog
Innføring av ny nettleiemodell har vært utredet i snart 10 år og har vært gjennom tre høringsrunder i regi av NVE, med en rekke endringer underveis. Olje- og energidepartementet besluttet i sommer at den nye nettleien skulle innføres fra 1. januar 2022. Formålet har vært å jevne ut forbruket for å unngå unødvendige utbygginger for kapasitet i strømnettet.

– Vi mener i likhet med resten av bransjen at det er strømkundene som blir taperne i denne saken. Nå vil vi fortsette og høste erfaring sammen med kundene våre, og videreføre dialogen med både kunder, bransjen og forbrukerorganisasjoner for å finne de beste løsningene for fremtidens nettleie som skal sikre god og effektiv drift av strømnettet, sier Tore Morten Wetterhus.

Del:
Annonse