23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Øvre Eiker Nett dropper å innføre den nye nettleiemodellen som skulle innføres fra nyttår og beholder dagens nettleiesystem, sier daglig leder Arne Hanto Moen.

Øvre Eiker Nett utsetter innføringen av ny nettleiemodell

Øvre Eiker Nett AS har i dag besluttet å utsette den planlagte innføringen av ny nettleie. Bakgrunnen er at regjeringen har valgt å utsette forskriftsendringen som skulle pålegge alle nettselskap i Norge å endre nettleien fra 1.1.2022. – dette er en god nyhet, sier ordfører Knut Kvale.
Annonse

Hensikten med den nye nettleien var å få ned forbrukstoppene i strømnettet og dermed holde kostnadene i strømnettet lavest mulig. Strømkunder som klarer å jevne ut strømforbruket sitt, skulle belønnes med lavere nettleie.

Nå er forskriftsendringen utsatt på ubestemt tid. Det betyr at det er opp til nettselskapene selv om de ønsker å beholde dagens nettleie eller innføre den nye nettleiemodellen. Øvre Eiker Nett AS har besluttet å følge myndighetene og utsetter ordningen.

Annonse

Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, har i dag vært i kontakt med ledelsen i det kommunalt eide energiselskapet for å forsikre seg om at de fulgte opp regjeringens intensjoner.

– Jeg er glad for at de nå har bestemt seg for en utsettelse på ubestemt tid, slik regjeringen har bedt om, sier han til Eikernytt.no.

Viderefører dagens nettleie
Vedtaket i dag betyr at dagens nettleieordning og gjeldende nettleiepriser blir videreført. Myndighetene har imidlertid varslet en reduksjon i forbruksavgiften (elavgiften) i 2022. Forbruksavgiften kreves inn av staten over nettleien, noe som betyr at du får en noe lavere nettleie fra 1. januar neste år.

Forbruksavgiften reduseres med 9,73 øre per kWh i vintermånedene januar, februar og mars. Fra 01.04.2022 reduseres avgiften med 1,6 øre per kWh.

Slik blir nettleien fra 01.01.2022:
Fastledd: 1.875 kr/år inkl. mva (som i dag)

Energiledd inkl. alle avgifter (justert for redusert forbruksavgift)
Januar, februar og mars: 39,27 øre/kWhApril til og med desember: 47,39 øre/kWh

Bytter navn
Øvre Eiker Nett as vil fra nyttår hete Elvenett as. Det ble varslet i SMS-en som alle strømkunder har fått i dag.

Del:
Annonse