15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rasmus Aage Figenschoug i DNB sier kortbruken falt dramatisk etter at omikron-varianten på banen. (Foto: Stig B. Fiksdal)

Nordmenns kortbruk falt drastisk etter omikron-utbrudd

For andre år på rad møter vi julen med restriksjoner og delvis nedstenging. Ferske tall fra DNB avslører hvordan den nye virusvarianten har ført til en brå nedgang i nordmenns kortbruk i alle kategorier bortsett fra én. – Utfordrende tider, sier leder for små og mellomstore bedrifter i banken.
Annonse

Koronaviruset har på nytt snudd norsk økonomi og næringsliv på hodet. Tall fra DNB viser hvordan det nye omikronutbruddet har slått svært forskjellig ut på kortbruken i ulike bransjer.

Bråstopp for restaurant og uteliv
Det var lenge usikkerhet rundt hvorvidt vi skulle avholde julebord eller ikke. Tall fra DNB viser at de aller fleste som hadde planlagt sine julebord tidlig i desember gjennomførte, mens det ble bråstopp fra midten av måneden.

Annonse

I andre uken av desember (uke 49) ligger kortbruken på uteliv 45 prosent lavere enn samme periode fra normalåret 2019. Den virkelig store forskjellen kom i uke 50 da kortbruken lå 75 prosent under tilsvarende uke i 2019. Samtidig viser innsikten at kortbruket på restaurant i starten av desember lå 5 prosent over samme periode i 2019, mens det i uke 50 skiftet til 29 prosent under.

– Våre transaksjonsdata vitner om at mye gikk som planlagt av mindre julebord og restauranthygge tidlig i desember. Samtidig viser tallene våre at vi tok innover oss alvoret og begrenset bruken betraktelig da den nasjonale innstramningen kom, forteller Rasmus Aage Figenschou, leder for små og mellomstore bedrifter i DNB.

Tøft for reiselivsbransjen
Etter sommeren viser tallene at reiseliv opplevde en jevn økning fra uke til uke og en gryende optimisme. Fra midten av oktober derimot, startet en svak nedgang før omikronutbruddet sendte grafen over et bratt stup i uke 47. Bare fra uke 47 til 48 ble kortbruken innen reiseliv redusert med hele 25 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, mens den i uke 50 har ytterligere sunket til 51 prosent under normalen.

Hotell og overnatting i Norge har fra sommeren og gjennom hele høsten ligget over normalnivået fra 2019. Men også her ser man et bratt stup i uke 47, og i uke 50 viser innsikten til DNB at kortbruken er 47 prosent under 2019-nivå.

– Nedgangen i reiseliv, hotell og overnatting, og serveringsbransjen skaper negative ringvirkninger til flere assosierte næringer. Alt fra vaskerier til matvareleverandører er avhengig av aktivitet og merker godt til disse nedgangene. Det må vi ikke glemme, sier Figenschou.

Sterk vekst i varehandelen
Mens transaksjonsdata rapporterer om bred nedgang skiller varehandelen seg ut. I samsvar med tidligere nedstenginger går ikke denne kategorien ned så lenge butikkene er åpne. Tallene viser heller en økning. Fra 1. november til 19. desember har DNB-kunder brukt 5 prosent mer enn de gjorde i 2020, og sammenlignet med normalåret 2019 har kortbruken økt med hele 20 prosent på varehandel.

– At vi bruker mindre på reiseliv og serveringsbransjen enn normalt ser ut til å resultere i økende forbruk innen varehandel. Man skal ikke se bort ifra at det ligger ekstra fine julegaver under treet i år, forteller lederen for små og mellomstore bedrifter i banken.

Andel netthandel ser også ut til å stige i perioden 1. november til 19. desember. Mens den sto for 17 prosent av varehandelen i 2019, lå den på 24 prosent i 2020 og 26 prosent i år.

– Dette bilde viser at stadig flere utfører handelen på nett, selv om vi vet at det erfaringsmessig er en liten økning i fysiske butikker de siste dagene før jul. Det er alltid noen av oss som er sent ute med gaveinnkjøpene, avslutter Figenschou.

Analysegrunnlaget består av over 1,4 millioner av DNBs privatkunder i aldersgruppe 18-79 år.

Om transaksjonsdata fra DNB:
DNB har siden starten av koronapandemien analysert den direkte og indirekte effekten på norske bedrifter og husholdninger, og hvordan en langvarig krise påvirker norsk økonomi. Hver måned setter DNBs Innsiktsteam sammen anonymisert og aggregert statistikk basert på våre kunders totale kortbruk i inn- og utland.

Dataene gir oss verdifull innsikt i norsk økonomi under koronapandemien, samt hvordan tiltak, restriksjoner og individuell atferd påvirker norsk næringsliv. Forrige måneds analyse, samt andre transaksjonsrapporter finnes på: dnb.no/innsikt.

Del:
Annonse