15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skyhøye strømpriser blir ikke bedre av at et stort antall arbeidstakere er pålagt hjemmekontor og må dekke de ekstra kostandene det betyr selv. (Illustrasjon: Adobe Stock)

Arbeidstakere får økte strømutgifter med pålagt hjemmekontor

Pålagt hjemmekontor gir lønnsreduksjon gjennom at arbeidstakere får større strømregninger enn de ellers ville ha fått i en normalsituasjon. – Det er uholdbart at arbeidsgivere og myndighetene skyver regningen over på de ansatte, sier Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.
Annonse

Ingvartsen viser til at myndighetene i realiteten pålegger svært mange nordmenn å jobbe hjemmefra, samtidig som strømprisene er rekordhøye.

– Det er blodig urettferdig at det er vanlige folk som skal sitte igjen med svarteper som følge av de to krisene som rammer samtidig. Her er det åpenbart at det må komme en bedre form for kompensasjon for de som nå uforskyldt får skyhøye strømregninger.

Annonse

Forbundslederen viser til at pålagt hjemmekontor medfører åtte timer mer «aktivt strømbruk», sammenlignet med når vi jobber på sin vanlige fysiske arbeidsplass.

– Vi er altså i en situasjon hvor staten tjener uhorvelig mange milliarder ekstra som følge av de høye strømprisene. Samtidig opplever mange arbeidstakere at kjøpekraften reduseres. Det er blodig urettferdig at de nå også må betale enda mer i strømregning som følge av pålagt hjemmekontor, sier han.

Ingvartsen forventer at regjeringen og arbeidsgivere drøfter denne problemstillingen, slik at det kommer økt kompensasjon til arbeidstakere som har pålagt hjemmekontor, midt i en strømkrise.

– Regjeringens foreløpige kompensasjonsordning for strømkunder er for lav. Dette må kraftig forbedres for alle, og vi forventer også at arbeidstakere som har pålagt hjemmekontor blir et element i forbedringen av støtteordningene. Det er vanlige folks tur, og da må det følges opp med konkret politikk.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen mener stat og arbeidsgiver må komme på banen for å kompensere for de økte strømutgiftene pålagt hjemmekontor betyd for folk flest. (Foto: Fartein Rudjord)

Del:
Annonse