28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er ikke mye du kan ta med deg inn i landet på taxfree-kvoten. Det er en av grunnene til at så mange blir tatt i smugling. (Foto: Tolletaten)

Regjeringen strammer inn på taxfree-kvoten fra nyttår

Fra 1. januar endres kvoten for hva du kan ta med til Norge uten å fortolle. Muligheten til å bytte tobakkskvoten med 1,5 liter vin eller øl ekstra blir også borte fra neste år.
Annonse

I motsetning til EU-landene er det fint lite du kan ta med deg inn i EØS-landet Norge når du har vært i utlandet. Og verre blir det fra nyttår.

Hvordan ser den nye toll- og avgiftsfrie kvoten ut?

Annonse

Tolletaten har satt opp fire eksempler på hvordan det nye systemet slår ut og hvor mye du kan ta med deg.

For alkohol gjelder følgende avgiftsfrie kvote:
Alternativ 1: Du kan ta med deg 1 liter brennevin pluss 1,5 liter vin og 2 liter øl.
Alternativ 2: Du kan ta med deg 3 liter vin og to liter øl
Alternativ 3: Du kan ta med deg 5 liter øl
Alternativ 4: Du kan ta med deg 1 liter brennevin og 3,5 liter øl

Tallene viser eksempler på hvor mye én person maksimalt kan ha med seg av de ulike alkoholvarer fra og med 1. januar 2022.

For tobakksvarer gjelder følgende grenser for hvor mye én person kan ta med inn:
Du kan ta med deg inn 200 stk. sigaretter (1 kartong) eller 250 gram annen tobakk (5 pakker).
I tillegg kan du ta med deg 200 stk. sigarettpapir og hylser for egen rulling.

Hvilke varer gjelder endringen for?

• Varer kjøpt på taxfree, det vil si varer som er kjøpt avgiftsfritt på fly, flyplasser og ferger hvis du har vært ute av landet mer enn 24 timer.

• Varer du tar med inn i Norge etter handel i et annet land, f.eks. systembolaget i Sverige.

Bruk Kvoteappen når du er ute og reiser
Kvoteappen er et nyttig verktøy for alle som er på reise. Den hjelper deg både når du skal se kvoten og den beregner hva du må betale hvis du er over kvoten. Du kan også fortolle og betale i appen.

Del:
Annonse