17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Mange forsøker å jukse på førerprøven, men blir du tatt kan du få inntil ett års karantene, sier avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen.

Fikk ett års karantene for å ha jukset på teoriprøven

Statens vegvesen har i løpet av 2021 tatt åtte personer for å jukse på teoriprøven. Straffen er flere måneder og opp mot ett år med karantene.
Annonse

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Derfor jobber vi aktivt for å avsløre juks, for å sikre at sjåførene har den teoretiske kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i trafikken, sier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

De som ble tatt for juks fikk mellom fem og tolv måneder karantene. Det er alvorlighetsgraden som avgjør hvor lang karantene de får. De som forsøkte å jukse hadde med seg mobilen inn i lokalet, tok bilder av prøven til senere bruk, skrev ned spørsmål og svar under prøven eller hadde med seg jukselapp.

Annonse

Anmeldte to personer
To av sakene ble politianmeldt. En person forsøkte å ta prøven på vegne av noen andre, og en annen brukte mobiltelefon og øreplugg. En av de ble tatt for juks for andre gang, bare noe få dager etter at forrige karantene utløp.

Strengere straff for å jukse
I 2020 innførte Statens vegvesen strengere straff for å jukse på teoriprøven. Tidligere fikk du bare to uker karantene hvis du jukset, men nå kan du få mellom tre og tolv måneder karantene hvis du jukser eller forsøker å jukse.

– Mørketallene er nok store, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å avdekke juks, sier Lill Tove Amundsen.

Mindre alvorlig juks straffes med tre til ni måneder karantene, og kan være bruk av jukselapp eller mobil for å søke opp svar under teoriprøven. Alvorlig juks har ofte et organisert preg, og straffes med ti til tolv måneder karantene.

Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.

Del:
Annonse