23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra 1. januar blir boligselger ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen, også skjulte. (Foto: Fremtind)

Nye regler: Ikke lenger mulig å selge boligen «som den er»

Frem til i dag har det vært vanlig å selge boliger med et «som den er»-forbehold. Det blir det slutt på fra 1. januar. Sjekk hva det betyr for deg som skal selge bolig.
Annonse

Fra 1. januar kan du ikke lenger selge boligen «som den er». Det betyr i praksis at boligselger blir ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen, også skjulte. Det samme gjelder for hytter og fritidsboliger.

– Ikke alle har kompetanse til å vite alt om egen bolig. Derfor blir det svært viktig med en grundig og godt dokumentert gjennomgang av bygningssakkyndig (tidligere takstmann), sier Finn Christian Hovde-Hagen i Fremtind.

Annonse

Hovde-Hagen er fagspesialist på boligselgerforsikring.

– En tilstandsrapport etter den nye forskriften vil være en betryggelse for deg som selger, fordi du ikke er ansvarlig for de feilene og manglene som opplyses om i rapporten, sier Hovde-Hagen.

Dette er de viktigste endringene ved boligsalg og -kjøp
• Slutt på å selge boligen «som den er»
En brukt bolig har en mangel dersom den avviker fra «det kjøperen kunne forvente» og dette ikke står beskrevet i tilstandsrapporten.

• Strengere krav til bygningssakkyndige (takstmenn) og tilstandsrapport
Det stilles strengere krav til bygningssakkyndige samt utformingen av tilstandsrapporten.

• Undersøkelsesplikten strammes inn
Kjøper kan ikke kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller annen dokumentasjon.

• Det skal mindre til før noe er en mangel
Beløpsgrensen for at kjøper kan kreve erstatning vil bli lavere (10.000 kroner).

Fra og med 1. januar 2022 må alle tilstandsrapporter på boliger til salgs være i henhold til den nye forskriften, for at selger skal oppfylle opplysningsplikten sin.

– Til lovendringene er det laget en forskrift som bestemmer hvordan en tilstandsrapport skal utformes. Det gir både selger og kjøper en mye bedre tilstandsrapport, som vil gi den informasjonen du trenger før en bolighandel, sier Hovde-Hagen. 

Blir «billigere» å klage på feil
Den nye loven innebærer også at det skal mindre til før noe kan kalles en mangel. Tidligere måtte kostnadene for mangler tilsvare om lag fem prosent av kjøpesummen, men med ny lov settes beløpsgrensen til 10.000 kroner.

– Det betyr ikke at du automatisk får erstatning om du oppdager en mangel til 10.000 kroner eller mer. Er dette en feil eller mangel boligkjøper burde ha forventet, for eksempel med tanke på boligens alder, eller som er oppdaget selv før kjøpet, ligger også ansvaret hos kjøper selv, avslutter Hovde-Hagen.

Del:
Annonse