23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forskerne Stein Harris Olsen og Torbjørn Tobiassen tar i bruk ulike metoder for å vurdere fiskens mategenskaper. (Fotos: Audun Iversen, Nofima)

Ble fisket og kastet i Drammenselva: Pukkellaksen er en ypperlig matfisk

I august i fjor kom det store mengder pukkellaks opp Drammenselva. Den ble fisket i stort monn – og kastet. Matforskere har nå undersøkt kvaliteten til den forhatte pukkellaksen som invaderte norskekysten i sommer. Konklusjonen er klar: Fisken er absolutt egnet for matfatet.
Annonse

Sommeren 2021 strømmet enorme mengder pukkellaks inn mot norske elver. Frykten er stor for at den skal påvirke den norske villaksbestanden. Miljødepartementet bevilget midler for å få fisken fjernet, og mange la ned en enorm innsats for å fiske så mye som mulig av den før gyting.

Men ikke alle så på dette som et problem. Hva om pukkellaksen kan bli en nyttig ressurs? Men ifølge fiskere er det ett problem – den må fiskes før den kommer opp i elvene for å gyte. For etter gyting begynner fisken å gå i oppløsning og dør.

Annonse

Ny art under lupa
Forskere i matforskningsinstituttet Nofima har undersøkt matkvaliteten på pukkellaks med flere vitenskapelige metoder, blant annet filetindeks og spektroskopiske målinger, og vurdert egenskaper som lukt, tekstur, fettinnhold og farge.

Noen av filetene ble brukt i lagringsforsøk, og andre ble røkt. Forskerne brukte sin lange erfaring med andre fiskearter, og sammenlignet resultatene.

– Denne fisken ligner mer på vill laks, røye og ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking, sier forsker Torbjørn Tobiassen i matforskningsinstituttet Nofima.

– Denne fisken ligner mer på vill laks, røye eller ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og har en rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking. Røkt pukkellaks er tørr og fast, og har fin rødfarge, sier forsker Torbjørn Tobiassen.

Han legger likevel til:
– Som for all annen fisk er også pukkellaksens kvalitet avhengig av at fisken fanges skånsomt, og at vi har rask nedkjøling og utblødning etter avliving.

Seniorforsker Sten Siikavuopio viser til at det også ligger et stort potensial i å ta vare på den delikate rogna til pukkellaksen, som er et svært ettertraktet produkt internasjonalt.

– Det er viktig å få på plass effektive og selektive fangstredskap som kan ta vare på pukkellaksen og sortere ut uønskede arter på en skånsom måte. Et slik arbeid bør startes i 2022 for å være klar til sesongen 2023 når vi neste gang forventer stor-innrykk av pukkellaksen, sier han.

Kan den bli butikk?
Om sommeren er det stillstand i flere fiskerier. Et eventuelt fiske av pukkellaksen kan gi muligheter for aktivitet i deler av året der det normalt er lite som skjer.

Forskerne minner om en annen invaderende art som ble sett som en trussel, men som nå forvaltes som en ressurs og skaper et innbringende fiske i Finnmark – nemlig kongekrabben.

– Pukkellaksen er en usikker ressurs, da vi ikke vet hvor mye som vil komme fra år til år. Men fisken er for god til ikke å ta vare på den. Fortsetter den å dukke opp ved kysten i nord, kan den gi inntekter til både ungdom, fiskere og mottaksanlegg, sier Tobiassen.

Stillehavslaks, russerlaks, eller pukkellaks – denne fisken har flere navn. Her er tre eksemplarer klar for inspeksjon hos Nofima. Den karakteristiske pukkelen får hannfisken først når den går opp i elva for å gyte.
Del:
Annonse