29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hotel- og restaurantbransjen, som har vært plaget med nedstenginger og skjenkestopp, har likevel hatt en nedgang i konkursene med 36 prosent. (Illustrasjon)

Korona-året 2021 ikke så ille som fryktet: Færre gikk konkurs

I året som nettopp har gått gikk 3.331 bedrifter konkurs og 1.599 ble tvangsavviklet av myndighetene. Samlet ga dette en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 9,8 prosent sammenlignet med 2020. Dette viser konkursstatstikken til Dun & Bradstreet. Størst nedgang i konkursene har hotel- og restaurantbransjen.
Annonse

Selv etter snart to år med pandemi holder antallet konkurser seg på et svært lavt nivå. Det mest oppsiktsvekkende er likevel at hotel- og restaurantbransjen, som har vært plaget med nedstenginger og skjenkestopp, er den bransjen som har størst nedgang i konkursene. Hele 36 prosent færre konkurser i 2021 enn i 2020, som også var et år med konkursnedgang for denne bransjen.

Frykter økning i 2022
– Antallet konkurser har holdt seg lavt gjennom året, med nedgang gjennom hele året bortsett fra en liten økning i april. Konkursnedgangen skyldes nok i stor grad støtte fra myndighetene og ikke minst muligheten for utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Annonse

Hun frykter en økning i konkursene utover i 2022, da disse avgiftene forfaller til betaling samtidig med ordinære terminer.

– Dessuten er kompensasjonsordningene langt fra like gunstige som tidligere. I følge analyser vi har gjort vil kun én av fem bedrifter være kvalifisert til å kunne søke om støtte i kompensasjonsordningen som kom før jul, og det er lagt til andre kriterier som begrenser dette ytterligere. Derfor vil det ikke overraske om det kommer flere konkurser, spesielt i restaurantbransjen, sier Melhus.

Flere konkurser i Bygg og anlegg
Bygg og Anlegg er den mest konkursutsatte bransjen, og har økt antallet konkurser og tvangsavviklinger med 4,6 prosent i 2021, sammenlignet med 2020. Lagring og Transport har en økning på 6,7 prosent og Eiendom øker med 7,8 prosent. Men de fleste bransjer har en nedgang i antallet bedrifter som har gått overende.

Hotell- og restaurantbransjen har som nevnt en nedgang på hele 36 prosent, mens detaljhandel har hatt glede av at vi reiser mindre og handler mer hjemme. Denne bransjen opplever en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 24,9 prosent. Den relaterte bransjen Engros og agentur har hatt en nedgang på 18,2 prosent.

Konkursnedgang over hele landet
Alle fylker har nedgang i konkursene i 2021, men det har gått best i Nord. Troms og Finnmark har hele 26,1 prosent og Nordland 20,1 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i 2020.

Vestfold og Telemark har også stor nedgang på 17,5 prosent fra i fjor. De to store næringslivs-fylkene, Oslo og Viken, har hatt svært ulik utvikling. Oslo har hatt en nedgang på 15,9 prosent, mens Viken kun har en nedgang i konkurser på to prosent. I 2020 hadde disse to fylkene helt motsatt utvikling.

Del:
Annonse