24. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Operasjonsstuene for transplantasjon står tomme når antallet donorer går ned slik det har gjort de siste årene. (Illustrasjon)

Laveste antall organdonasjoner i Norge på 10 år

I fjor ble det gjennomført 95 organdonasjoner fra avdød giver ved norske sykehus. Dette er det laveste tallet på 10 år. Det viser tall fra Oslo universitetssykehus.
Annonse

– Trolig ser vi effekten av et helsevesen som har vært under press i snart to år med pandemi. Vi vet blant annet at færre potensielle donorer er blitt detektert ved intensivavdelingene. Dette kan tyde på at bevisstheten om organdonasjon har gått noe ned på donorsykehusene, samtidig som korona-behandling og -beredskap tar opp mye kapasitet og ressurser ved sykehusene, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef ved Stiftelsen Organdonasjon.

De 95 donorene hjalp tilsammen 374 pasienter med 404 livreddende organer.

Annonse

I tillegg var det også en relativt lav andel som sa ja til organdonasjon på sykehuset, 70 prosent. Dette er både tilfeller der den avdøde selv var imot organdonasjon, eller der de nærmeste pårørende ikke ønsket donasjon.

– De siste to årene har avslagsprosenten vært for høy. Det har vært et stort korona-fokus i redaksjonene, og helsejournalistikken spesielt. Det har gått utover temaer som organdonasjon. Vi vet at historiene i media om mennesker som er blitt berørt av donasjon og transplantasjon er svært viktig for folks bevissthet og positive innstilling, sier Sekowski.

488 pasienter stod på venteliste for et nytt organ ved utgangen av fjoråret. Det er på samme nivå som ved 2020, da 490 pasienter ventet.

Sekowski er glad for at mange pasienter fikk den hjelpen de så sårt trengte i 2021, men er samtidig bekymret over en høy nei-andel i befolkningen.

– Si ja til organdonasjon. Del det med dine nærmeste, og fyll ut donorkort på helsenorge.no. Organdonasjon er noe vi gjør for hverandre. Ett eneste «ja» kan redde opptil syv liv, er hans oppfordring.

Del: