25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Seksualundervisningen i skolene er ikke god nok, viser en ny undersøkelse. (Foto: Shutterstock)

Unge er mindre fornøyde med seksualitetsundervisningen enn tidligere

Ifølge en undersøkelse utført av Kantar på vegne av Sex og samfunn er unge mindre fornøyde med seksualitetsundervisningen i dag enn tidligere. Data er basert på funn fra 2021 som er sammenlignet med en lik undersøkelse fra 2017.
Annonse

Sex og samfunn har jobbet for å bedre tilgangen til informasjon om seksualitet i 50 år, og de mener at god og helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å få et godt forhold til egen kropp, seksualitet og seksuell helse.

Daglig leder Maria Røsok påpeker at det på enkelte arenaer har skjedd en betydelig bedring i tilgang på informasjon og kunnskap om seksualitet og seksuell helse:

Annonse

– Hvorfor klarer vi da ikke å få til den gode seksualitetsundervisningen som både lærere og elever sier de ønsker?

Lik undersøkelse gjennomført i 2016 og 2017
Sex og samfunn gjennomførte en lik undersøkelse blant undervisere og elever i henholdsvis 2016 og 2017, og tilbakemeldingen da var blant annet at mindretallet av underviserne, kun 3 av 10, mente at seksualitetsundervisningen de selv holdt var god nok. Samtidig sa hele 8 av 10 elever at god seksualitetsundervisning på skolen var viktig for å få et godt forhold til egen kropp.

Sex og samfunn har brukt data fra undersøkelsene aktivt i argumentasjonen for å øke kunnskap og kompetanse hos undervisere, og for å legge politisk press på beslutningstakere. Resultatene fra 2016 og 2017 viste oss at både undervisere og elever ønsket en satsing på seksualitetsundervisningen i skolen. Men har det skjedd noe?

Hva viser nye data oss?
Den ferske undersøkelsen gjennomført høsten 2021 viser blant annet at elevene er mindre fornøyde med dagens seksualitetsundervisning enn de var i 2017. Hva kommer dette av? Har det ikke skjedd noen endring? Har undervisningen blitt dårligere eller klarer ikke undervisere å gjøre seksualitetsundervisningen relevant? Eller kan det være at dagens unge har mer innsikt i hva god seksualitetsundervisning er, og derfor har større krav og forventninger til undervisningen?

Gjennom 2022 vil Sex og samfunn publisere flere rapporter basert på funn fra undersøkelsen. Undersøkelsen er besvart av både undervisere og elever og skal danne grunnlaget for videre innsats for å bedre seksualitetsundervisningen i norsk skole. Første delrapport vil publiseres i januar 2022.

Del:
Annonse