19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Innlegger er skrevet av Hans Kristian Sveaas.

Å fy´a meg. Å fy´a meg – her er det mye galt

LESERINNLEGG: Jeg har tidligere uttrykt misnøye over det Høyrestyrte Helsedepartements 8-årige neglisjering av den varslede krise i fastlegeordningen. Responsen fra eget parti var fraværende.
Annonse

Når vi i tillegg ser på bygging av for små sykehus, uteblivelse av lovet satsing på psykiatrien hvor det er en økende kapasitetskrise, reduksjon av brillestøtte til barn og den svært uheldige avkortningen av Arbeidsavklaringspenger, kan vi konkludere med at forrige regjering ikke hadde noen heldig hånd om helsepolitikken.

Likevel har jeg (under tvil) beholdt mitt medlemskap i Høyre og jeg stemte Høyre ved siste valg ut fra et overordnet synspunkt. Skal vårt velferdssamfunn bestå og forbedres, må det føres en økonomisk politikk som gjør det mulig å finansiere de felles ordninger de fleste ønsker. Her er Høyre best.

Annonse

I disse dager kommer det for dagen et nytt tiltak, vedtatt i Stortinget under forrige regjering og nå fremkommet i forskrifts form. Saken gjelder legers forskrivning av medisiner på blå resept.

Regelverket her er langt, komplisert og ikke nødvendigvis logisk. Det gjøres helt sikkert feil, og det finnes gråsoner hvor det er vanskelig å vite hva som er riktig. Legene har ingen økonomisk vinning av å skrive medisiner på blå resept og jeg vil tro at de aller fleste følger regelverket så godt det lar seg gjøre. Feil vil likevel forekomme, hovedsakelig som uaktsomhet i en travel hverdag.

Dette skal nå straffes med bøter for den enkelte lege i størrelsesorden 10.000 til 212.000 kroner! Til sammenligning får legen 55 kroner for å skrive resepten. Det kan altså bli dyrere å gjøre en feil ved forskrivning av medikamenter enn det er å kjøre i fylla. Boten blir ilagt uten lov og dom, den kommer fra en funksjonær i Helfo, hjemlet i forskrift.

Jeg undrer meg på om en ansatt i Nav eller Helfo som gjør en feil som får store økonomiske konsekvenser for enkeltpersoner, vil bli forfulgt på samme måte, eller om administrasjonen på Stortinget som har feiltolket regelverket, får noen sanksjoner mot seg?

Høyre–statssekretæren i det Høyrestyrte departementet , synes dette var helt greit. Legene var hørt, sa han, riktignok i den forstand at Legeforeningen fikk protestere, men ble totalt neglisjert. Legeforeningen er jo en lavmælt forening, slik at de fleste medlemmer ikke fikk med seg hva som skjedde før forskriften i disse dager ble presentert. Vi kan misunne sykepleierne, og deres godt synlige leder, som neppe vil godtatt tilsvarende uten meget høylytte protester.

Resultatet av dette kan bli at alle medisiner blir skrevet på hvit resept, så må pasienten legge ut betydelige summer for så, hver for seg, søke Helfo om refusjon. Det blir tungvint for pasienten og arbeidsomt for Helfo, men som reseptforskriver kan vi ikke risikere økonomisk straff av slike dimensjoner for rene utilsiktede arbeidsuhell.

Dette var altså avskjedsgaven fra Bent Høie til norske leger, før han dro rett vest. Savnet er ikke stort.

Vi må håpe at de nye koster i Helsedepartementet kan rette opp de feil som er gjort. Det er svært mye som må gjøres, og i realismens navn forstår jeg at dette vil ta tid. Men vi må begynne.

Jeg har fortsatt tro på den nye helseministeren, selv om hun ikke helt har hatt en heldig hånd med koronahåndteringen (skjenkestoppen). Vi skal likevel huske at hun fikk en fryktelig start, og det er alt for tidlig å dømme nå. Arrogant er hun i alle fall ikke, selv om noen anklager henne for det. Hennes opptreden i Stortinget denne uken, hvor hun erkjenner feil på en oppriktig måte, tjener henne til stor ære.

Så håper vi, fotfolket i helsesektoren, at vi ikke bare blir skrytt av, at det kommer gode tiltak og at forskrifter som gjør hverdagen vanskeligere, fjernes. Vi venter i spenning.

Hans Kristian Sveaas
Fastlege i Mjøndalen og tidligere Høyre-politiker i Øvre Eiker

Del:
Annonse