25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sigrid Simensen Ilsøy – nestleder i Buskerud Senterparti har skrevet dette innlegget.

Oppløsningen av Viken handler om demokrati

Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk i 2021 til valg på å oppløse Viken fylke. Partiene har dannet regjering og styrer sammen på Hurdalsplattformen som sier at «det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».
Annonse

Siden oktober 2019 har AP og SP ledet fylkesrådet i Viken, og samarbeidsplattformen som ble utforma sammen med SV og MDG gjelder. Dette har AP og SP bekrefta etter begge endringer av fylkesrådet.

Plattformen sier at «Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken».

Annonse

17.desember 2021 la fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (AP) på vegne av fylkesrådet frem en sak med enstemmig innstilling til fylkestinget om å oppløse Viken.

Fylkestinget i Viken forholder seg til fylkesrådet slik Stortinget forholder seg til regjeringen nasjonalt. Ville Arbeiderpartiet akseptert at Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter ved behandling i Stortinget stemte imot en innstilling fra regjeringen Støre? Det er utenkelig.

Det ble regjeringsskifte etter valget 2021. Viken oppløses. Ferdig snakka.

Sigrid Simensen Ilsøy
nestleder Buskerud SP

Del:
Annonse