24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Over 103.000 fikk «lappen» for personbil i løpet av fjoråret. Til tross for det rekordhøye tallet er det lang kø for å få oppkjøringstime. (Illustrasjon)

Ny rekord: Mer enn 152.000 tok «lappen» i 2021 – men fortsatt kø

(Oppdatert 11.01.22 kl. 10.15) I 2021 har flere enn noensinne hatt oppkjøring hos Statens vegvesen. Bare i Drammen ble det foretatt 4.071 oppkjøringer for klasse B og i Kongsberg var dette tallet 1.084. Likevel har mange måttet vente lenge for å få tatt «lappen».
Annonse

103.287 av oppkjøringene i 2021 er i klasse B som er vanlig personbil.

– Vi har måttet prioritere hardt for å ta unna flest mulig av kandidatene. Sensorene våre har jobbet både kvelder og lørdager for å få dette til, sier Frode Børstad i Statens vegvesen. ‘

Annonse

I siste normalår, 2019, ble det gjennomført 139.397 oppkjøringer i totalt alle klasser.

Mange nye sensorer i 2022
Til tross for rekordhøyt antall oppkjøringer, er det fortsatt lang ventetid for å få oppkjøringstime. Det er heller ikke noe som tyder på at pågangen vil gå ned med det første. Statens vegvesen har ansatt 24 nye sensorer som vil være klare for å gjennomføre oppkjøringer allerede nå i januar. Samtidig starter et nytt kull med 28 kommende sensorer. Disse vil være klare til sommersesongen.

– Vår og sommer er høysesong for sensorene. Det er flere kandidater i alle klasser, og i tillegg har vi oppkjøringer i motorsykkelklassene kun i sommerhalvåret, sier Børstad.

Flere sensorer har gjennomført 1.100 oppkjøringer
Børstad berømmer innsatsen fra sensorene i året som har gått.

– Takket være velvillige medarbeidere over hele landet som har stått på, har vi klart å tilby et rekordhøyt antall oppkjøringer. I Bergen og Stavanger har vi to sensorer som begge har gjennomført rundt 1.100 oppkjøringer i fjor. Dette er en imponerende innsats, og et viktig bidrag til å få tatt unna køen, sier Børstad.

Det er gjennomført 6.123 flere oppkjøringer i klasse B i 2021 enn i 2019.

Statens vegvesen har i tillegg ansvar for å tilby oppkjøringstimer i de tunge klassene.

– Det er viktig at vi møter næringslivets og samfunnets behov for nye buss- og lastebilsjåfører, sier Børstad.

Hvordan redusere ventetiden?
Kandidatene kan selv påvirke ventetiden ved å øve mye og være godt forberedt. Trafikklæreren har en viktig rolle både i opplæringen og i å vurdere om eleven er klar for oppkjøring.

I klasse B har andelen beståtte oppkjøringer økt fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2021. Ser vi på alle klasser viser statistikken at andelen beståtte oppkjøringer har gått opp fra 77 prosent til 80 prosent.

– Dette er en gledelig utvikling, men en viss andel stryk vil vi uansett ha. Selv om vi har kø og stor pågang, så kan vi ikke kompromisse på trafikksikkerheten. Det aller viktigste er at de som består oppkjøringen fyller kravene som stilles for å være en trygg sjåfør, sier Børstad.

Ansetter ytterligere 20 nye sensorer
– Vi har stor pågang på oppkjøringstimer. Derfor ansetter vi nå ytterligere 20 førerprøvesensorer, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

De 20 nye stillingen er fordelt over hele landet, og kommer i tillegg til de 52 nye sensorene som ble tilsatt i 2021.

Intern utdanning med lønn
– Førerprøvesensorer må gjennom en intern utdanning og eksamen før de kan gjennomføre oppkjøringer med kunder. Derfor tar det noe tid før alle de nyansatte er operative. Men disse nye sensorene vil være et viktig bidrag til å redusere ventetiden for de som skal ta førerkort, sier Børstad.

Trenger sensorer i alle klasser
Det store volumet av oppkjøringer er innen klasse B, men de nye sensorene vil bli brukt i alle førerkortklasser, alt fra motorsykkel til tunge kjøretøy.

– Alle som skal ta førerkort i Norge må ha oppkjøring hos Statens vegvesen. Som monopolist har vi har et stort ansvar i å tilby et tilstrekkelig antall oppkjøringstimer. Det store volumet er i klasse B (personbil) men det er svært viktig at vi sørger for at vi har nok kvalifiserte tungbilsjåfører og bussjåfører i landet, sier Børstad.

Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
Del:
Annonse