21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ledigheten har ikke steget like mye som vi kunne forvente med nedstengingen fra midten av desember. (Illustrasjon)

Kun svak økning i antall arbeidssøkere i Vest-Viken

Tirsdag 11. januar er 6 .602 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 3 prosent, mens den i hele landet er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.
Annonse

Bruttoledigheten er på 7.842 personer, eller 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. I tillegg er 2.789 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 10.631 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken.

Statistikken viser at 1.279 (19 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 926 (33 prosent) av de delvis ledige.

Annonse

– Vi har sett en svak økning i antallet arbeidssøkere siste uke. Antall helt ledige har gått opp, mens antallet delvis ledige har gått ned. Det er vanlig at ledigheten stiger noe i januar hvert år, noe som blant annet skyldes at en del arbeidsforhold avsluttes ved årsskiftet. Det er derfor grunn til å tro at den svake veksten vi nå ser ikke er relatert til strengere smitteverntiltak før jul, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi i Drammen, med 1.814 eller 3,5 prosent. Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken har vi i Ål, med 0,7 prosent av arbeidsstyrken. I Øvre Eiker er det nå 208 helt ledige.

Blant de under 30 år er det nå 1.430 helt ledige, og det er en økning på 4 prosent siden forrige uke.

Del:
Annonse