29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Viken vil satse på unge idrettstalenter – også på yrkesfaglinjer

Viken fylkeskommune vil gjøre det enklere å kombinere yrkesfaglig utdanning med satsing på toppidrett, og får med seg Olympiatoppen Østlandet på et samarbeid.
Annonse

Det finnes mange tilbud for ungdom som vil drive med sin idrett på et høyt nivå i Viken innen studieforberedende utdanningsprogram. Men på yrkesfag er det få skoler som legger til rette for en slik kombinasjon i dag. Det vil Viken fylkeskommune nå gjøre noe med.

Fylkesrådet tok i oktober i fjor et initiativ til at også yrkesfagelever kan velge toppidrett som programfag, hvis skolen tilbyr det, og nå stiller også fylkestinget seg bak.

Annonse

– Dette er virkelig en gladsak, og jeg er stolt over at fylkestinget stiller seg bak forslaget, som legger til rette for at elever som ønsker å utvikle talentet sitt innen idrett får muligheten til det, uavhengig om de går studiespesialiserende eller yrkesfag. Dette handler om å ivareta hele mennesket og sikre et helhetlig skoleløp, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (AP).

Samarbeider med Olympiatoppen 
Viken fylkeskommune har inngått et samarbeid med Olympiatoppen for de elevene som er på et særlig høyt idrettslig nivå. Elever på yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram som blir valgt ut av Olympiatoppen som morgendagens toppidrettsutøvere, kan etter ordningen søke om et ekstra år til å gjennomføre ordinært opplæringsløp.

Ordningen gjelder også for parautøvere.

Avdelingsleder i Olympiatoppen Østlandet, Jorunn Horgen, roser satsingen til Viken fylkeskommune.

– Vi er glade for at Viken fylkeskommune nå griper muligheten og åpner handlingsrommet, slik at idrettstalenter som også ønsker å gå yrkesfag kan kombinere dette med satsing på toppidrett, sier Jorunn Horgen i Olympiatoppen Østlandet.

Krevende overgangsperiode
– Å få til den krevende overgangen fra juniornivå til seniornivå, er helt avgjørende for å lykkes med en toppidrettssatsning. Derfor er jeg glad for at Viken fylkeskommune nå åpner for at idrettstalenter som har behov for et utvidet skoleløp kan søke om dette, sier hun. 

Samtidig roser Horgen Viken fylkeskommune for å tørre å vedta en slik sak, uten å ha alle svarene på bordet først. Det krever mot, sier hun.

Jorunn Horgen roser initiativet til Viken fylkeskommune.
(Foto: Olympiatoppen)

Idrettskretsen begeistret
Også Viken idrettskrets er begeistret over vedtaket.

– Nå legger Viken grunnlaget til å lykkes med flere ting: Unge idrettsutøvere får muligheten til å satse på idretten sin, toppidrett blir brukt til stedsutvikling, og i tillegg har satsingen potensiale til å øke rekruttering til yrkesfag. Viken viser vei, og er et forbilde for flere andre regioner, sier styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud. 

Økonomiske rammer
Siv Henriette Jacobsen er positiv til utprøving av ulike økonomiske modeller for å få dette til. Men det må være innenfor skolenes økonomiske rammer, understreker hun.

– Med begrensede ressurser må skolene alltid prioritere sin kjernevirksomhet. Men jeg er åpen og positiv til å se på ulike modeller for hvordan vi kan tilrettelegge for unge idrettstalenter, sier hun.

– Dette er en viktig sak for Viken fylkeskommune. Det handler ikke bare om å løfte fram våre fremste idrettstalenter, men også å slå et slag for folkehelsa, sier hun.

Bærekraft
FNs 17 bærekraftmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i «alt» Viken fylkeskommune gjør. Å legge til rette for kombinasjon av yrkesfaglig opplæring og toppidrett bidrar til oppnåelse av blant annet bærekraftmål nr. 4: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Del:
Annonse