29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Vi trenger mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre. (Foto: NTB)

Ekspertgruppe skal gi innspill til ny strategi og nye tiltakspakker

En ny ekspertgruppe som skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene. Ekspertgruppens vurderinger blir viktig inn i arbeidet med nye tiltakspakker og revideringen av regjeringens strategi for koronapandemien.
Annonse

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover, trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Før julen 2021 innførte regjeringen nasjonale smitteverntiltak som følge av den usikre situasjonen med omikronvarianten. Tiltakene vil justeres fremover. Omikron gir mindre alvorlig sykdom og en høy andel av befolkningen er nå fullvaksinert. Det endrer forutsetningene for håndtering av pandemien. Regjeringen ønsker derfor ny og oppdatert kunnskap om de samfunnsøkonomiske konsekvensene og avveiingene av tiltak.

Annonse

– Vi ønsker større forutsigbarhet for sektorene som rammes hardt av koronatiltakene. Vår plan er å utarbeide tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter. Det vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape bedre forutsigbarhet. For at tiltakspakkene skal treffe best mulig, er det viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Det vil ekspertutvalget bidra med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag, i samarbeid med andre, å utarbeide forslag til mulige pakker med smitteverntiltak på ulike tiltaksnivåer. Disse bør kunne brukes både til innstramming og lettelser av tiltak.

Regjeringen jobber også med å oppdatere strategi og beredskapsplan for håndtering av pandemien. Revidert strategi skal legges frem våren 2022 og vil beskrive hvordan vi skal leve med viruset på lang sikt. Et hovedmål er minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet. Analysene og vurderingene til ekspertgruppen vil bli viktig inn i arbeidet med revidert strategi. 

Ekspertgruppen skal ledes av professor Steinar Holden. Ekspertgruppen er sammensatt av personer med bred kompetanse og innsikt i samfunnsøkonomi, medisin og helse.

Ekspertgruppen skal levere endelige rapport senest innen utgangen av mars. Gruppen skal avgi delrapporter før dette, inkludert en vurdering av tiltakspakkene som utarbeides av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

I mellomtiden venter store deler av næringslivet og ikke minst de ansatte i utelivsbransjen og i kulturlivet på hva som skjer i dag da regjeringen skal holde en pressekonferanse kl. 19.00.

Del:
Annonse