29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Slik så det ut i Smedbakken 11. mars i fjor. Nå blir det redusert fart ved Smedbrua og skiltet forkjørsretning. Om dette ikke hjelper kan det bli bom også på denne veien. (Foto: Privat)

Kun mindre inngrep er aktuelt for Gamle Kongsbergvei

Debatten om hva som skal til for å bedre trafikksikkerheten langs Gamle Kongsbergvei fortsetter og i dag har Bjørn Tore Ødegården (AP) fått svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, på sitt spørsmål som vi har omtalt tidligere. Det er beskjedne tiltak som nå iverksettes.
Annonse

Mandag ble det kjent at Arbeiderpartiets Bjørn Tore Ødegården hadde sendt inn spørsmål til fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, vedrørende trafikksituasjonen på Gamle Kongsbergvei.

To dager senere sendte ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker og Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand brev til den samme fylkesråden med krav om at det nå må skje noe med denne ulykkesbelastede veistrekningen.

Annonse

Saken har også vært oppe i stortingets spørretime i mars i fjor da Arne Nævra (SV) tok opp spørsmålet vis a vi daværende samferdselsminister, Knut Arild Hareide. Svaret han ga til SV-representanten ga ingen håp om snarlige forbedringer i situasjonen og igjen ert det Statens vegvesen som setter en stopper for de ulike tiltakene.

Men nå gir svaret fra Olav Skinnes et håp om at en liten del av strekningen skal bli mer trafikksikker. Det er området rundt Smedbrua, som har vært et av ulykkepunktene. Dersom dette ikke er nok er riset bak speilet enda en bomstasjon – på denne veien.

I svaret fra Skinnes heter det følgende:

På bakgrunn av ovenstående er aktuelle og gjennomførte tiltak følgende:

Redusert fartsgrense (50 km/t) ved Smedbrua. Skilting er iverksatt.

Forsterket skilting og for forkjørsregulering og vikepliktsregulering av møtende trafikk på Smedbrua. Skilting er iverksatt.

Trafikktellinger er blitt gjennomført. Disse vil fortsette.

Ved behandlingen av bompengeopplegget for E134 Damåsen – Saggrenda i 2014 hadde Øvre Eiker kommune, Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune et vedtakspunkt om at det innføres bilrestriktive tiltak dersom trafikken på Fv. 2757 blir sterkt økende.

Hvis ikke tiltakene som er beskrevet ovenfor gir den effekten kommunen ønsker, foreslår Viken fylkeskommune at Øvre Eiker og Kongsberg kommuner går i dialog med Statens vegvesen for å se på muligheten for å vurdere bom på Fv. 2757 (bomstasjon på sidevei).

Teigen-undergangen
I svaret fra Olav Skinnes tar han også for seg spørsmålet angående Teige-undergangen. Som kjent har Statens vegvesen planer om å vurdere en utbedring av denne undergangen kommende høst. Samtidig skal de vurdere om det skal etableres en bomstasjon her.

Olav Skinnes sier i sitt svar at dette er en sak som skal legges fram for fylkestinget dersom den fremmes av Statens vegvesen.

Del:
Annonse