13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Noe slikt ser arkitektene for seg det nye renseanlegget på Loe Bruk i Hokksund. (Illustrasjon: Nuno Arkitekter)

NCC inngår samspillskontrakt med Øvre Eiker kommune

NCC har signert en såkalt samspillskontrakt med Øvre Eiker kommune for bygging av nytt renseanlegg i Hokksund.
Annonse

Det nye renseanlegget skal ha en kapasitet på ca. 30.000 PE (personekvivalenter) for å møte fremtidige behov ved øvrig utbygging i området.

– Vi gleder oss stort til å sette i gang dette viktige arbeidet og har stor tro på denne måten å drive prosjekter fram på. Et nytt renseanlegg vil være viktig for videreutviklingen av Øvre Eiker, så vi ser fram til en spennende samspillsfase, sier Kim Karlsen, tjenesteleder for Vann og avløp.

Annonse

– Det er svært gledelig at NCC har blitt valgt ut som samspillsentreprenør på dette samspillsprosjektet. Vi har god erfaring med denne entrepriseformen, og vi vet at et godt samarbeid med kunden er en viktig forutsetning for et vellykket prosjekt, sier leder for NCC Building Norge, Roger Nygård.

NCCs tilbud viser hvordan det er tenkt å gjøre renseanlegget spennende for nærmiljøet, med visning av renseprosessen og innsyn i anlegget for de som ferdes langs turstien. Oppgraderingen av odden kan vise frem renseanlegget, og lære opp både voksne og barn i hvordan et slikt anlegg fungerer.

– I denne prosessen har NCCs samlede kompetanse vært avgjørende for tildelingen, så det er en god bekreftelse på at måten vi tenker og jobber ut ifra også vektlegges hos byggherre, sier prosjektleder i NCC, Bao Huynh.

Høye miljøambisjoner
Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner. NCC har god erfaring med fossilfri byggeplass og tilbyr også en «hubgrade» som automatiserer styringen av energi og kjemikalieforbruket på anleggene slik at kommunen kan spare på driftsutgifter.

– Når renseanlegget nå skal oppgraderes, og gammelt skal bli nytt, kan vi benytte anledningen til å gi noe tilbake til Hokksund. Vi gleder oss å komme i gang med prosessen, avslutter Huynh.

Utvikling og samspillsmøter har oppstart i februar 2022 og fasen avsluttes i juli 2022.

Del:
Annonse