13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol innfører nå nye ordninger som skal avlaste kommunenes testregime.

Åpner for at de med tre vaksinedoser slipper PCR-test

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner for at personer som har tatt tre doser vaksine eller har tatt to doser og gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder skal slippe å ta en bekreftende PCR-test.
Annonse

Dette betyr altså at når disse personene tester positivt på selvtest, trenger de ikke å oppsøke en teststasjon Det er samtidig ønskelig at de benytter seg av de kommunale løsningene for registrering av selvtester. Bakgrunnen for endringene er at sterkt økende smitte utfordrer kommunenes testkapasitet.

-Vi ba Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om en vurdering av testsystemet 20. januar, med frist i går 21. januar. Ut fra svaret er det klart at vi nå kan åpne for at de som har fått tre vaksinedoser eller har fått to doser og gjennomgått infeksjon siste tre måneder, ikke trenger å ta en bekreftende PCR-test. På bakgrunn av besvarelsen fra etatene har jeg gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å ha snarlig dialog med kommunene og oppdatere anbefalingene om hvem som skal tilbys bekreftende PCR-tester, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Annonse

Nesten 2,5 millioner har rukket å ta tredje dose. I tillegg kommer de som har fått to doser og har gjennomgått infeksjon de tre siste månedene. Det utgjør en stor andel av befolkningen, og endringen vil avlaste kommunene. For denne gruppen vil endringen ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.

– Jeg er opptatt av at vi finner løsninger som avlaster kommunene, sier Kjerkol.

Alle som tester positivt på selvtester, oppfordres til å registrere seg i kommunens løsninger. Denne egenregisteringen er viktig for at helsemyndighetene skal kunne fortsette å overvåke smittesituasjonen.

Så langt har 132 kommuner en slik løsning, som omfatter til sammen 4 millioner innbyggere. I løpet av kort tid vil KS tilby en tilsvarende løsning for de kommunene som ikke har det, og Helsedirektoratet har fått i oppgave å følge opp dette.

Del:
Annonse