16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stensethalleen barnehage i Krokstadelva er én av tre barnehager som etter all sannsynlighet blir lagt ned i Drammen kommune, til tross for sterke protester.

Legger ned tre barnehager i Drammen kommune tross sterke protester

Posisjonspartiene i Drammen stod på sitt, og ville ikke gå med på opposisjonens utsettelsesforslag i saken om barnehagenedleggelser. Marienlyst, Konnerud og Stensethalleen barnehager skal legges ned.
Annonse

Dermed er det klart at tre barnehager og 149 barnehageplasser vil legges ned i Drammen. Det skal spare kommunen for 11 millioner kroner, melder DRM24.no.

Opposisjonen ville utsette hele prosessen til etter kommunestyret har fått behandlet virkningene av statsbudsjettet for 2022, og deretter ny politisk behandling, men fikk ikke gehør.

Annonse

Posisjonspartiene har imidlertid erkjent at det kan hende de må revurdere saken dersom tall og prognoser de har lagt til grunn skulle vise seg å ikke stemme. Det kan skje allerede under behandlingen av revidert budsjett senere i år.

– Uklokt og provoserende
Posisjonspartienes standpunkt fikk imidlertid ikke gå upåaktet hen fra opposisjonen da utsettelsesforslaget skulle debatteres i onsdagens skjebnemøte i Hovedutvalget for Oppvekst og Utdanning.

Kristelig Folkeparti har etter budsjettbehandlingen i desember hvor de stemte for forslaget, snudd i saken som følge av prosessen i etterkant.

– Dette er veldig provoserende. Det er så mange ubesvarte spørsmål, og dette er en prosess hvor vi bør skynde seg langsomt for noe legges ned. Her er det veldig mye usikkerhet. Dette er veldig uklokt, ikke til barnas beste og ikke til foreldrenes beste. Gi oss tid til å gjøre kloke valg, sa Turid Solberg Thomassen (Krf).

Hun var også kritisk til hvordan det såkalte nærprinsippet ville slå ut for de som i dag må bytte barnehager, samt hvorfor de velger å legge ned hele barnehager fremfor avdelinger.

Lavrans Kierulf (Frp) stilte rådmannen flere spørsmål om tallgrunnlaget i saken.

– Det er ingen ute i drammenssamfunnet som forstår hvordan disse tallene henger sammen. Vi har ikke fått noe ordentlig svar på hvordan disse utbyggingsprosjektene påvirker tallene, sa Kierulf.

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola repliserte med at de har tatt hensyn til planlagte boliger.

Nedstemt
Nei til Bomring, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremmet forslag om å stille hele prosessen i bero, i påvente av at FAU nærutvalg og andre involverte fikk tilstrekkelig tid til å komme med høringssvar – med økonomiske justeringer i revidert budsjett.

Høyre kom med et eget utsettelsesforslag hvor de tok til orde for ny politisk behandling hvor det også ble vurdert hvordan løpende opptak ville virke inn på barnehagestrukturen.

Forslagene fikk kun støtte fra opposisjonen selv.

Posisjonspartiene har tidligere varslet at de vil stemme i henhold til rådmannens anbefaling, det vil si at Marienlyst, Konnerud og Stensethalleen barnehager legges ned, og gjennomførte dette når endelig avstemming ble gjennomført onsdag ettermiddag.

– Her har posisjonen ved AP, SP, SV, MDG og Venstre valgt å tvinge gjennom en nedleggelse uten at verken foreldre, ansatte eller nærutvalg har vært godt nok hørt. Det er en hasteprosess der rådmannen skyves foran, mens posisjonen selv har valgt et stramt budsjett, uttaler gruppeleder i Nei til Bomring, Anders Lunde.

Del:
Annonse