25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok med stemmene fra SP, AP og SV om å gå for en oppløsning av Viken fylkeskommune. (Foto: ØEK)

Frisk debatt da Øvre Eiker gikk inn for oppløsning av Viken fylke

Det ble en frisk debatt og følelser satt i sving da spørsmålet om oppløsning av Viken fylkeskommune var oppe til behandling i et ekstraordinært kommunestyremøte i Øvre Eiker onsdag ettermiddag. SP, SV og AP fikk til slutt flertall for å gå inn for oppløsning av storfylket.
Annonse

Politikerne var på ingen måte enige i saken om oppløsning av Viken, og det var flere lange innlegg både for og mot. SP, SV og AP fremmet et felles forslag om å gi fylkeskommunen råd om oppløsning av Viken, mens H, V, KrF og FrP gikk sammen med et felles forslag for å beholde storfylket som det er.

FrP fremmet i tillegg et forslag hvor de ville be Viken sende Stortinget en søknad om å avvikle fylkeskommunen som forvaltningsnivå. Dette i tråd med tidligere ønsker om å fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Annonse

SP, SV og AP fikk med 21 stemmer flertall for sitt forslag om oppløsning av Viken, og det er dermed dette som blir Øvre Eiker kommunes høringsinnspill til Viken.

Det var Andreas Størdal fra Venstre som første an i debatten om å beholde Viken som fylke på vegne av Høyre, KrF, Venstre og MDG

Han ramset opp en rekke argumenter for å beholde Viken som fylkeskommune.

Du kan lese hele protokollen fra møtet her

For oppløsning var det Kim Mogen Myhre (SP) som førte an i debatten. At Senterpartiet ville gå inn for en oppløsning var ingen hemmelighet og de fikk altså med seg AP og SV på dette forslaget.

Kommunedirektøren hadde laget en lang og solid utredning med ulike avveininger for og mot. Men ettersom dette er en ren politisk avveining, ble saken lagt fram for kommunestyret uten innstilling.

Du kan lese hele saksutredningen her

Del:
Annonse