25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Isbilen var innklaget til MFU, men utvalget mente at avspillingen ikke var særlig rettet mot barn og derfor falt utenfor utvalgets mandat. (Foto: Isbilen)

Klaget inn isbilens spilling for MFU – vant ikke fram

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU) for markedsføring av små-is. En av klagene gikk på avspilling av Norsk dans nr. 2 – altså Isbilens kjenningsmelodi.
Annonse

Mange reagerer på både Isbilens relativ høylytte avspilling av Norsk dans nr. 2 og andre isbilers meget høye PLINGING. Ofte kommer de kjørende gjennom boligstrøkene når småbarnsforeldre er i ferd med å legge sine «håpefulle». Med ett pling er ungene lys våkne og lystne på noe helt annet enn søvn.

Men klagen på bilenes avspilling førte altså ikke fram i det som er matvarebransjens motstykke til Pressens Faglige Utvalg – PFU.

Annonse

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is. I den ene saken var Isbilens lydmarkedsføring til behandling. De to andre sakene gjaldt henholdsvis oppstilling av isplakat og emballasje med figurer som retter seg mot barn. Foretakene ble i alle tre sakene frikjent.

Isbilens lydmarkedsføring ble frifunnet fordi markedsføringen ikke ble ansett som særlig rettet mot barn og dermed faller utenfor MFUs retningslinjer.

Isplakaten i den andre saken ble ansett som alminnelig oppstilling på utsalgssted, som faller utenfor MFUs retningslinjer. Plakaten ble heller ikke ansett for å ha særskilt appell til barn.

I den siste saken, om is solgt i emballasje med kjente barnefigurer, kom utvalget til at produktet faller innenfor MFUs produktliste og retningslinjer, og at bruk av en kjent barnefigur anses å ha særlig appell til barn.

Markedsføringen ble ikke ansett som særlig rettet mot barn likevel ettersom den var begrenset til alminnelig oppstilling på utsalgssted.

Hvorfor er Matbransjens Faglige Utvalg opprettet?
En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat står bak Matbransjens Faglige Utvalg.

Utgangspunktet for MFU er at bransjeaktørene NHO, Virke og ANFO er enige om følgende:

– Kostholdsdebatten er svært viktig.

– Fedme og overvekt er store samfunnsproblemer.

– Det er ingen som ønsker markedsføring av definerte mat og drikkeprodukter rettet mot barn.

Denne ordningen var veiledende fra 1.8.2013 og trådte i kraft 1.1.2014. Den avløste frivillige retningslinjer fra 2007. Retningslinjer og veiledning ble revidert 1.9.2016 og 1.10.2019.

Det er etablert retningslinjer og en utdypende veiledning, som sammen med en produktliste angir det omfanget som ordningen med MFU har.

Formålet med retningslinjene er å supplere og utdype eksisterende lovverk og bidra til en god og ansvarlig markedsføringspraksis. Retningslinjene skal bevisstgjøre de næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge, og bidra til at disse gruppene skjermes mot uheldig markedspåvirkning.

Vedtakene er publisert på www.mfu.as

Her kan du høre lyden fra Isbilen. (Video fra Isbilens nettside)

Del:
Annonse