2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bruk av bobleanlegg fører til utrygg is på Åsendammen i Åsen i Mjøndalen. Det blir derfor forbudt å ferdes på isen her.

ADVARER: Sikkerhetsarbeid fører til utrygg is på Åsendammen

I påvente av rehabilitering av Åsendammen i Mjøndalen er det nødvendig å montere bobleanlegg langs demningen. Dette er for å fjerne kreftene som isen representerer mot dammen. Når anlegget er i drift vil det fjerne og svekke isen langs hele dammen og langt ut i vannet. All ferdsel på isen er derfor forbudt.
Annonse

Det er Drammen kommune som melder dette på sine nettsider.

Et bobleanlegg er et anlegg hvor luft blåses gjennom en perforert slange som ligger på bunnen langs demningen. Denne luften virvler opp vann som har høyere temperatur og som da smelter isen.

Annonse

Alle dammer i Norge er underlagt et strengt regelverk for sikkerhet. Hvert 15. år må de beregnes på nytt opp mot gjeldende regelverk og ikke det regelverket som gjaldt da de ble bygget.

Åsendammen har gjennomgått en revurdering og den har avdekket at dammen har lavere sikkerhet mot istrykk enn det regelverket krever.

Kommunen har laget planer for rehabilitering av dammen og i påvente av rehabiliteringen er det nødvendig med kompenserende tiltak. Derfor er det nødvendig å montere bobleanlegg langs demningen for å hindre at isen påfører dammen for store krefter.

Langs Åsendammen er det en tursti. Før anlegget settes i drift, vil det bli skiltet rundt dammen for å gjøre folk oppmerksom på at isen er utrygg og farlig å ferdes på.

Bruk av bobleanlegg er midlertidig, men er påregnet brukt i to vintre.

Del:
Annonse