16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er trangt på Ormåsen skole på grunn av stor tilflytting. Nå må skolen utvides med et modulbygg som skal stå klart til skolestart i august. (Foto: ØEK)

Stor boligbygging har sprengt Ormåsen skole – utvider med modulbygg

Et økende antall elever har ført til at skolen på Ormåsen har slitt med plassmangel. Formannskapet har derfor gått inn for at det settes opp et modulbygg ved skolen som skal være klart til skolestart til høsten.
Annonse

Ormåsen har lenge vært et sted med stor boligutbygging. Flere innbyggere betyr også at elevtallet vokser, og skolen har ikke plass til alle elevene fra høsten 2022, melder kommunen på sine nettsider.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at Ormåsen barnehage skal overta bygget som skolefritidsordningen/naturfritidsordningen benytter i dag (NFO-bygget). Dagens lokaler til skolefritidsordningen blir derfor bygget om til barnehage.

Annonse

Det nye modulbygget skal gi plass til tre ordinære klasserom med grupperom og en base for skolefritidsordningen. Flere elever betyr også flere ansatte i tiden som kommer, og arbeidsplasser, møterom og garderobefasiliteter skal oppgraderes i tråd med antall ansatte.

Vedtaket i partssammensatt utvalg og formannskapet 26. januar er en innstilling til kommunestyret og vedtas endelig der 9. februar om alt går etter planen.

Del:
Annonse