25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av leserinnlegget, Stian Bakken.

Buskerud vil gi bedre tjenester og demokrati enn Viken

LESERINNLEGG: Debatten om Vikens endelikt raser. I forkant av valget i fjor høst ville høyresida snakke minst mulig om det, nå sier de nesten hva som helst i ren desperasjon for å bevare Viken.
Annonse

Den samme mumle før valg-taktikken så vi også før Viken ble opprettet. Er det noen som husker at Høyre før valgkampene i 2015 og 2017 sa tydelig «vi vil ha Viken»? Ikke jeg i hvert fall. Den taktikken er uredelig overfor velgerne, derfor sa også velgerne i 2019 og 2021 tydelig ifra. De var lei åtte år med sentralisering, overkjøring og tvang.

Høyre forsøker nå å spre skremselspropaganda og halvsannheter om både oppløsningskostnader og de nye fylkenes økonomi.

Annonse

For det første: Dette blir billigere enn det som er estimert (mellom 310 og 440 millioner). Fylkesrådet har allerede innstilt på den rimeligste løsningen på IKT. Dermed er vi allerede nede i 310. Så er det f.eks. lagt inn masse kostnader vi hadde ved sammenslåinga som vi nå ikke trenger.

Vi skal f.eks. ikke ha noen fellesnemd, vi skal ikke bestille 160 utredninger og vi kan ha mye mer bruk av digitale møter. På dette mener vi det kan brukes minimum 70 millioner mindre enn det som er estimert. Så at prisen for oppløsningen er nærmere 200 millioner enn 300 er ganske sannsynlig.

For det andre: Regjeringa tar regninga. Det vil ikke påvirke fylkets økonomi.

For det tredje: Når den nye fylkesstrukturen er lagt, skal regjeringa revidere fylkenes inntektssystem. Det vil sikre en bærekraftig økonomi og likeverdige tjenester i alle fylker. Her er det verdt å nevne at Høyre også endra inntektssystemet i forbindelse med regionreformen, noe som har gitt Viken omtrent 100 millioner mindre, i tillegg til at de ikke i nærheten fullfinansierte tvangssammenslåinga og de nye oppgavene. Høyre vil åpenbart ha dårligere tjenester til innbyggerne.

For Senterpartiet handler dette om tjenester og demokrati, og disse to tinga henger sammen. Vi tror at folkevalgte som sitter nærmere på folk og tjenestene, lettere vil kunne se hva som er problemene og skape bedre tilbud. Nei, folk flest har ikke behov for å besøke fylkeshuset, men det betyr noe hvem som jobber der, hvem som skal møtes til politiske møter der og hvilket og hvor stort område de har ansvar for. Det er lettere å fikse en fylkesvei eller la være å nedlegge en videregående skole hvis du har lokalkunnskap og sitter tettere på dem det angår.

Den blinde ideologiske trua høyresida har om at demokratiet styrkes jo større enhetene er og jo dårligere områder er politisk representert, er i realiteten bare humbug og vrøvl.

Store systemer gjør mennesker små. Viken fører til sentralisering av makt på færre folks hender. Dette er Senterpartiet grunnleggende mot.

Buskerud som fylke vil gi bedre tjenester og demokrati. Derfor skal Viken nå skrotes!

Stian Bakken
2. vara til Stortinget
Senterpartiet

Del:
Annonse