16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øyvind Aas - leder for geografisk enhet Buskerud, som det heter på politispråket. (Foto: Politiet)

Dramatisk økning i antall sedelighetssaker i Øvre Eiker

De to siste årene har det vært en økning på hele 93,3 prosent i antall sedelighetssaker i Øvre Eiker. Siden 2016 har økningen vært på hele 61,1 prosent. I dag har politiet offentliggjort krimstatistikken for siste år. De viser at politiet har hatt nok å gjøre selv under pandemien.
Annonse

Straffesakstallene for geografisk driftsenhet Buskerud og Drammen politistasjonsdistrikt, fordelt på kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker, viser at politiet har hatt mer enn nok å gjøre selv i pandemi-tider.

– Forebyggende er fortsatt politiets primærstrategi, og det gjennomføres forebyggende oppgaver i alle deler av organisasjonen, sier Øyvind Aas, som leder for den geografiske enheten i Buskerud.

Annonse

– I året som har gått så er det spesielt vold begått av gjerningspersoner under 18 år som bekymrer oss. Vi oppklarer raskt de aller fleste av disse sakene og det er forebyggende i seg selv. Samtidig så ønsker vi minst mulig «mørketall» slik at statistikken også gir et så riktig bilde som mulig, sier Øyvind Aas.

Under 18 år
Selv om den kriminelle lavalderen er 15 år i Norge, registreres det lovbrudd helt ned i åtte års alderen. Det skjedde i Drammensdistriktet i 2018 med to saker. I årene etter det har alderen gått opp til ni, 10 og 11 år og i fjor var det syv saker med 11-åringer som hadde gjort seg «fortjent» til en alvorsprat med politiet.

Men det er 14-årigner som er verst i denne kategorien med hele 113 saker i fjor. Det er en solid økning fra 83 saker året før. Og det er vinningssaker som ungdommen oftest blir tatt for, med 121 saker i fjor. Deretter kommer vold med 107 saker. Det var kun syv saker hvor narkotika var innblandet.

I Øvre Eiker var det 26 saker der ungdommer var innblandet. I seks av tilfellene var det vold de var tiltalt for. Vinning hadde halvparten av dette tallet.

Du kan lese alle tallene om ungdomsforbrytelser her

Pandemi-saker
Også pandemien i seg selv har bydd på en del straffesaker, men ingen i Øvre Eiker. Drammen har derimot hatt 17 saker som er registrert under kategorien Covid.

– Det har ikke vært mange reaksjoner etter opprettede straffesaker for brudd mot Covid-forskriften. Vårt inntrykk er at næringslivet og innbyggere har fulgt sentrale- og kommunale pålegg. Pandemien er primært et problem som håndteres og løses av helsevesenet, politiet og straff skal være siste instans, sier Aas.

Ifølge statistikken har det i Drammen vært 31 saker under kapitelet Covid-19. Tre av sakene er avgjort med en bot som vedkommende har vedtatt. 25 av sakene er henlagt på grunn av bevisets stilling. En sak er henlagt på grunn av manglende etterforskningskapasitet og én sak har får til en ubetinget dom. Den siste saken er henlagt som intet straffbart forhold.

Øvre Eiker har ingen slike saker registrert.

Nedgang i antall straffesaker
For Buskerud sett under ett har antall straffesaker gått ned med 4,8 prosent i 2020 og 2021. I perioden 2016 til 2021 har det vært en nedgang på hele 18,2 prosent. For Drammen politistasjonsdistrikt er trenden den samme med en nedgang på 4,8 prosent de to siste årene og 15 prosent i perioden 2016 til 2021.

I Drammen kommune derimot, er ikke nedgangen like stor. Tallene her inkluderer også tidligere Svelvik og Nedre Eiker kommune. Her er nedgangen i 2020 og 2021 på beskjedne 0,9 prosent og 12,6 i perioden 2016 til 2021.

Trenden er også den samme i Øvre Eiker, der den samlede kriminaliteten gikk ned med 4,5 prosent i 2020 og 2021 og hele 18,7 prosent i perioden 2016 til 2021. Men det er et par områder som skille er seg ut i negativ retning. Det gjeler økonomisk kriminalitet som de to siste årene har hatt en markant økning på 26,9 prosent og hele 53,1 prosent siden 2016.

Et annet punkt som skiller seg ut i Øvre Eiker er sedelighetssaker. Her var det nemlig en økning de to siste årene på hele 93,3 prosent og 61,1 prosent siden 2016. Fortsatt er det vinningssaker som er størst i antall med 251 i 2021. Etter dette kommer trafikk med 207 saker. Miljøsaker er det lite av i Øvre Eiker med kun to registrerte i fjor.

Du kan lese alle tallene her

Del:
Annonse