25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Elever som til vanlig får bruke hjelpemidler for sin dysleksi, skal nå kunne bruke disse på nasjonale prøver. (Foto: Utdanningsdirektoratet)

Anbefaler tilpassede nasjonale prøver for elever med dysleksi

Utdanningsdirektoratet anbefaler å tilpasse nasjonale prøver i lesing for elever med dysleksi. – En gledens dag, sier Dysleksi Norge.
Annonse

Under dagens retningslinjer har ikke elever med dysleksi eller betydelige lesevansker mulighet til å bruke de vanlige hjelpemidlene sine på nasjonale prøver i lesing. Disse elevene får dermed ikke vist ferdighetene sine på prøven. Noen elever får heller ikke deltatt. Utdanningsdirektoratet og Dysleksi Norge har derfor vært i dialog i lengre tid om muligheten for endringer i gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing.

– Vi har landet på en anbefaling som bidrar til at flere elever kan gjennomføre og oppleve mestring på nasjonale prøver i lesing, sier direktør Hege Nilssen.

Annonse

– Selv om elever med dysleksi strever med avkoding, kan de ha god leseforståelse, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

– Nå kan de endelig få lov til å vise det, også på nasjonale prøver, gjennom å bruke de hjelpemidlene som de er vant til. Det gir et riktigere bilde av ferdighetene deres, sier Solem.

Det er flere hensyn å ivareta dersom vi skal endre gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing. På den ene siden er det viktig at alle elever gjennomfører under samme forhold. På den andre siden er det viktig at flest mulig elever kan gjennomføre og oppleve mestring.

– Vi mener vi har funnet en god balanse og vil takke Dysleksi Norge for et godt samarbeid over tid med faglige innspill og nyttige diskusjoner, sier Nilssen.

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen. (Foto: Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsdirektoratet anbefaler
• At retningslinjer for bruk av hjelpemidler på nasjonale prøver i lesing endres til å inkludere bruk av hjelpemidler til opplesing av tekst.

• At det kun er elever som har godkjent bruk av hjelpemidler til opplesing i opplæringen som skal gis adgang til bruk av disse også på nasjonale prøver.

• At resultatene fra prøvene inkluderes i de aggregerte dataene og den nasjonale statistikken.

Anbefalingen er oversendt Kunnskapsdepartementet.

Fakta om nasjonale prøver
• Nasjonale prøver skal gi kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på skole, kommune og nasjonalt nivå i skolesystemet.

• Prøvene er obligatoriske for alle elever på 5., 8. og 9. trinn.

• Fra og med høsten 2022 blir nasjonale prøver gjennomført i ny digital løsning. Nye eksempeloppgaver for nasjonale prøver publiseres på udir.no i løpet av april.

• Nasjonale prøver gjennomføres mandag 5. september til fredag 30. september 2022.

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem. (Foto: Dysleksi Norge)
Del:
Annonse