21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter, Magnus Weggesrud.

Kommunene i Buskerud vil dele Viken

LESERINNLEGG: Helt siden fylkesrådet i Viken sendte ut saken om deling rett før jul, har det vært et stort engasjement i hele fylket. Saken er nok ikke bare godt debattert rundt middagsbordene, men diskusjonen har også fått bein å gå på i avisspaltene, TV, radio og sosiale medier.
Annonse

Saken har gjennom hele januar og starten av februar vært på høring i de 51 kommunene i Viken. Nå har alle avgitt sine høringssvar. Total 40 kommuner har sagt ja til deling, tre valgte å ikke ta stilling og åtte ville beholde Viken 

Blant kommunene i Buskerud utkrystalliserte det seg et ganske tydelig bilde. Her sa nemlig 17 kommuner ja til deling, én tok ikke stilling og kun én ville beholde Viken. Sist ute i å behandle saken var Lier kommune. Her sa kommunestyret at de støttet fylkesrådets syn om å oppløse Viken og gjenoppbygge Buskerud som eget fylke. Kommunene og fylkeskommunen er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor er dette svært viktige tilbakemeldinger å få.

Annonse

Dette samsvarer også godt med hva folk i Buskerud også mener. I alle seriøse målinger hvor folk har blitt spurt om de støtter en deling av Viken, har et overveldende flertall sagt til ja til det.

Senterpartiet holder sine valgløfter, og skal lytte til både folk og kommuner. Buskerud har lange historiske tradisjoner som både sosialt og kulturelt felleskap, både mellom folk, organisasjoner og kommuner. Nye Buskerud vil derfor ha god forankring og bli et sterkt og slagkraftig fylke.

I høringssvarene fra kommunene kommer det frem mange tydelige tilbakemeldinger vi må ta på alvor. La oss se på hva f.eks. Drammen, Øvre Eiker, Gol og Sigdal sier:

Drammen: Stor avstand, og ikke minst stor opplevd avstand, enten det dreier seg om det fylkeskommunale eller alle de andre delene av vårt liv som nå er delt inn i Viken, det være seg idrett, kultur, samfunnsliv eller næring skaper avmakt og mindre folkelig engasjement. Viken skaper større avstander til der beslutninger fattes og til de vi kan påvirke. På sikt vil det svekke lokaldemokratiet. Det ønsker ikke Drammen kommune.

Øvre Eiker: En deling av Viken vil gi en mer hensiktsmessig geografisk inndeling av fylkeskommunen, som også sammenfaller med hva valglovutvalget gikk inn for i 2020 med å videreføre Østfold, Akershus og Buskerud som tre ulike stortingsvalgdistrikt.

Gol: Viken fylkeskommune består i dag av tre valgdistrikt til Stortinget; Akershus, Buskerud og Østfold. Når disse tre geografiske områdene er hensiktsmessige valgdistrikt for stortingsrepresentasjon bør ikke størrelsen på fylkene være større da det er like viktig å ivareta en hensiktsmessig representasjon til fylkesnivået.

Sigdal: Vi mener at Viken med 1,2 millioner innbyggere, 51 kommuner, 58 videregående skoler, og 5.353km fylkesvei, er et befolkningsmessig for stort område til at fylkestingets medlemmer kan utøve reell innflytelse på vedtakene. Det blir i stor grad et administrasjonsstyre. Tilliten til folkestyret vil derfor svekkes ytterligere over tid. Viken ble slått sammen av stortingsflertallet med tvang og har liten oppslutning i befolkningen.

Dette er tydelige signaler fra kommunene om en fylkeskommune som har blitt altfor stor og fjern fra både folk og folkevalgte. Dette må tas på alvor, selv for de politiske partiene som ikke støtter en oppløsning.

Et solid flertall ser nå ut til å lytte til både folk og kommuner, og vil stemme for en deling i fylkestinget 23.-24. februar. Så starter vi på jobben med å bygge tre nye og bedre fylker. Regninga har regjeringa sagt de tar, og gjennom justeringer i fylkenes inntektssystem, vil Buskerud sikres en bærekraftig økonomi slik at vi kan sikre gode tjenester i hele fylket. 

Magnus Weggesrud
Fylkestingsrepresentant i Viken
Senterpartiet

Del:
Annonse