25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Kristin Løvaas Gjerde med hunden i Krokstadskauen.

Nei til utbygging i «Blåfjell»!

LESERINNLEGG: I disse dager jobber Drammen kommune med sin nye arealplan, hvor vi blant annet skal finne nye områder for fremtidens boligutbygging. Drammen kommune har allerede boligreserver tilsvarende flere tusen nye drammensere - både gjennom fortetting i sentrum, men også i områder for småhusbebyggelse mer utenfor sentrum.
Annonse

Et innspill til ny boligutbygging er «Blåfjell», et enormt turområde mellom Årbogen i Krokstadelva, og Harakollen – Lauvtjern i Hokksund, som allerede har vekket stort engasjement blant innbyggerne i kommunen.

Når vi finner nye områder for boligutbygging, må vi politikerne ta mange hensyn. Vi ønsker utvikling av kommunen – med for eksempel synkende barnetall er det viktig å tiltrekke seg barnefamilier og folk i etableringsfasen. Da må vi legge til rette for utbygging i områder som barnefamilier ønsker seg til, og ikke kun høy og tett boligutbygging i sentrum.

Annonse

På en annen side må vi passe på at våre allerede etablerte boligstrøk holder seg attraktive, og at bomiljøene sine kvaliteter ikke reduseres av ny boligutbygging. Her er problemet med «Blåfjell». Området utbyggerne ønsker å omregulere til boliger, er et av bygdas mest brukte turområder.

Her har vi populære løyper for trimmere på «Strava» – for eksempel 12-kilometeren, 8-kilometeren og 6-kilometeren, som de deler med barnefamilier som griller og koser seg, hestefolket, syklister og hundeeiere som bruker området daglig.

«Nærnatur» er viktig når vi tenker folkehelse og trivsel. Jo mer tilgjengelig naturen er, jo lavere er terskelen for å benytte seg av den. «Blåfjell» er et relativt flatt turområde, nær boligfeltene Hovjordet, Langløkka og også nedover i Krokstadelva og Hokksund.

Skal vi finne tilsvarende terreng, må vi ta bilen til for eksempel Steindammen eller Nerdammen. Da blir også terskelen høyere for å komme seg ut. «Blåfjell» kan flere tusen Drammensere nå til fots. Det er tilgjengelig for eldre, barn, idrettslag, barnehager, skoler, de som er dårlige til beins, men også for de som vil «perse» på mila. Dersom vi skal bygge ut området, som da vil bli preget av bilbruk, veier og hus, mister vi et viktig rekreasjonsområde for Drammens innbyggere.

Det er viktig at vi ikke ser oss blind på vekst og utbygging. Drammen har ikke mangel på områder for boligutbygging, og da blir det totalt unødvendig å rasere en del av kommunens mest tilgjengelige «nærnatur». Naturen mellom Årbogen og Lauvtjern er en for viktig del av for mange drammensere sin hverdag – «Blåfjell» må få bestå.

Kristin Løvaas Gjerde
Bystyrerepresentant for FrP i Drammen

Del:
Annonse