13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Det er gledelig at Stortinget sikrer likebehandling av strøm og fjernvarme, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. (Foto: Øystein Andreas Bjerke)

Vil gi støtte til idrettslag med fjernvarmeanlegg

Stortingsflertallet instruerer regjeringen til å likestille strøm og fjernvarme i strømstøtteordningen for idrett og frivillige organisasjoner. – Dette bør sette en standard for fremtidige kompensasjonsordninger for høye energikostnader, mener Norsk Fjernvarme.
Annonse

En samlet kultur- og familiekomité på Stortinget ber regjeringen «sikre at tilskuddsordningens retningslinjer inkluderer anlegg som bruker fjernvarme, på lik linje med øvrige tilskudd», går det fram av komiteens behandling av regjeringens forslag til strømkompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Komiteens innstilling ble publisert tirsdag kveld.

Gledelig
Dermed vil idrettslag og andre organisasjoner i kommuner som omfattes av ordningen også kunne få kompensert fjernvarmeregninger.

Annonse

– Det er gledelig at idrettspolitikerne på Stortinget retter opp i forskjellsbehandlingen regjeringen la opp til i sitt forslag, hvor bare strømregninger ville bli kompensert, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Han viser til at særlig idretten ville ha kommet skjevt ut, hvis bare strømregningen ville blitt kompensert i et energimarked med generelt høye priser.

– I en undersøkelse fra Viken idrettskrets går det fram at bare 10 av 70 kunstgressbaner bruker strøm til undervarme. Da blir det veldig rart hvis regjeringen bare kompenserer energikostnader for de 10, men ikke de andre 60, sier Tomren-Berg.

Bør sette standard
Det er i første omgang 250 millioner kroner som er bevilget til ordningen, som gjelder for frivillige organisasjoner i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kilowattime i desember.

Tilskuddet vil fordeles til disse kommunene, som deretter viderefordeler til lag og foreninger. Det er energikostnader fra desember til mars som omfattes av ordningen. Stortinget åpner også for at ordningen kan utvides ved behov og ber regjeringen i så fall komme tilbake med forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

– Denne måten å gjøre det på bør sette en standard for eventuelle andre kompensasjonsordninger for høye energikostnader fremover. Det sikrer at staten ikke forskjellsbehandler energibærere i varmemarkedet, sier Tomren-Berg.

Del:
Annonse