26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hver meldebonde i Viken vil i snitt få tilbakebetalt 236.840 kroner fra Tine etter solide resultat i konsernet. (Illustrasjon: Torstein Kiserud)

Vikens melke-bønder får etterbetalt 236.840 hver etter rekordresultat

Bøndene sliter med høye strømpriser og andre økte kostnader. Nå får de en litt uventet hjelp fra Tine – som eies av nesten 9.000 meldebønder over hele landet. I Viken får melkebonden ikke mindre enn 236.840 i refusjon på grunn av gode resultater i selskapet. Totalt utbetales det 93.551.724 i fylket.
Annonse

1.410.107.200 kroner er totalsummen som Tine nå skal betale ut til sine nesten 9.000 eiere.

Resultatet kommer etter nok et sterkt økonomisk år i selskapet. De gode resultatene skyldes blant annet økt aktivitet i dagligvarehandelen på grunn av pandemien.

Annonse

Styret i TINE har valgt å ta kraftfulle grep for å avhjelpe melkebøndenes krevende økonomiske situasjon.

– Nødvendige kroner til rett tid som viser styrken i samvirket og samtidig er det mulig grunnet fornuftig og solid økonomisk styring over mange år, konstaterer melkebonde og styreleder Marit Haugen.

Med en etterbetaling på 98 øre per liter melk levert, eller i overkant av 200.000 kroner totalt i snitt per bonde, er dette den høyeste etterbetalingen i TINEs historie med god margin på en tid hvor bondens økonomi er preget av økte kostnader på alle fronter.

1,4 milliarder til bygder og lokalsamfunn
Tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at når bonden investerer, skaper det enorme ringvirkninger for omgivelsene. De omtrent 7.000 TINE-gårdene over hele landet skaper 2,4 årsverk utenfor egen drift hver, noe som utgjør nesten 24.000 arbeidsplasser totalt.

Når etterbetalingen blir utbetalt etter årsmøtet er det ikke bare penger som er med på å sikre videre drift for bonden, men også hundrevis av millioner kroner i ringvirkninger.

Trøndelag er fylket med flest TINE-bønder. Her får melkeprodusentene i snitt nesten 240.000 kroner hver i etterbetaling, totalt over 330 millioner kroner. Også Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland får en samlet etterbetaling i hundremillionersklassen.

– Når vi ser på hva dette resultatet betyr for bonde og lokalsamfunn og de enorme ringvirkningene eierne våre har på landet vårt, så er dette selve beviset på hva som skiller TINE fra konkurrentene og hva vi egentlig jobber for. Nå må vi brette opp ermene og fortsette inn i mer krevende tider, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Sterke tall. Nedadgående kurve.
Driftsresultatet for TINE Gruppa endte på 1.725 millioner kroner, 50 millioner kroner svakere enn 2020 når de trekker fra fjorårets gevinst fra salg av meieriet i Bergen på 217 millioner kroner. Salgsinntektene på 24.045 millioner kroner var en reduksjon på 0,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

Resultatet påvirkes positivt av høy aktivitet i dagligvarehandelen knyttet til smittesituasjonen og styrket lønnsomhet i de internasjonale datterselskapene, men reduseres av høyere priser på energi og transport, oppstartskostnader på det irske anlegget og en svakere avslutning på året.

– Dette er et solid resultat for TINE etter nok et år preget av pandemien. Eiere og ansatte har også i året som har gått imponert stort med å være leveringsdyktige gjennom nedstengning, gjenåpning, muligheter og utfordringer, sier Hovland og legger til:

– Resultatene fra fjorårets siste måneder viser at vi nå er på vei inn i en mer normalisert tid, som vil kreve at vi lykkes i enda større grad for å oppnå målene våre. Vi må lykkes enda bedre i markedet og vi må effektivisere driften vår ytterligere for å skape et levende Norge på lang sikt.

Del:
Annonse