21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Heder og ære da Øvre Eiker Arbeiderparti hadde årsmøte sist uke. (Fotos: Privat)

Arbeiderpartiet i Øvre Eiker hedret medlemmer på årsmøtet

FORENINGER: Tirsdag 15. februar avholdt Øvre Eiker Arbeiderparti sitt årsmøte. Foruten den formelle sakslisten, hadde partiet invitert medlemmer for å motta hederstegn i form av plaketter og diplomer. Det ble også klart at Lasse Haugen fortsetter som leder.
Annonse

Bijan Gharahkhani, Bente Skårdal Kleven, Jan Erik Thorgersen, Øivind Kleven, Lars Geir Mortensen og Anne Berit Bakkane fikk plakett for 20-års medlemskap. Jan Ronald Skogsrud fikk for 40 år.

Tidligere ordfører, Steinar Karlsen, fikk hele gullrekka i tillegg til diplom for 50-års medlemskap. Åse Klundelien, Norges første kvinnelige fylkesordfører, og tidligere stortingsrepresentant, fikk diplom for 60-års medlemskap i partiet. Dette ble godt mottatt, og jubilantene fikk med seg honnørord for sitt engasjement, standhaftighet og utholdenhet.

Annonse

Birgit Skarstein sine ord fra boka, « Derfor er jeg sosialdemokrat», ble trukket fram, og følgende passasje gjør inntrykk:

«Og hvis vi finner fellesskapet der når vi snakker med folk på gata, eller i butikken, eller hjelper naboen vår å henge opp en dør, er det grunnlaget som gjør fellesskapet så mye større. Og det fellesskapet, det er det som får deg på skolen, og på sykehuset, og på sykehjemmet. Det er vi som bygger fellesskapet i hverdagen. Det dreier seg om hva vi står for, hvem vi er og hvor vi vil. Og ikke minst hvem vi ønsker å være.»

Leder i Øvre Eiker AP, Lasse Haugen, sammen Bijan Gharahkhani som ble hedret for sin mangeårige innsats.

Martin Kolberg holdt et inspirerende innlegg, og ga årsmøtet dypere innsikt i sosialdemokratisk tenkning og betydning for Norge. Historisk. Helhetlig. Framtidsrettet. Partinestoren har innehatt de fleste vervene i partiet, og har gått veien fra AUF, til partikontoret, vært partisekretær, statssekretær og fylkesleder, for å nevne noen. Ideologen, sosialdemokraten, partimannen og medmennesket, Martin Kolberg, har spilt en stor rolle for Arbeiderpartiet de siste 40- 50 årene.

Lasse Haugen ble gjenvalgt som kommunepartileder, og skal i tiden framover være med på å bidra med organisasjonsbygging, utvikling av politikk, medlemspleie og meningsbrytning i det offentlige rom.

Martin Kolberg har gitt seg på stortinget, men holder seg fortsatt politisk aktiv med foredrag og møter lokalt.
Del:
Annonse