2. oktober 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkestinget i Viken vedtok i dag å sende søknad om skilsmisse. Det betyr at Viken med all sannsynlighet er historie 1. januar 2024.

Fylkestinget vedtok søknad om fylkesdeling – Viken-exit 1. januar 2024

Fylkestinget i Viken har i ettermiddag vedtatt at det skal sendes søknad om deling av Viken fylkeskommune. Saken ble vedtatt med 49 mot 38 stemmer på fylkestingets møte i dag. Det betyr med all sannsynlighet at Buskerud, Akershus og Østfold blir selvstendige fylker igjen fra 1. januar 2024.

– Dette er en historisk dag, og jeg vil rose fylkestinget for en konstruktiv debatt. Denne saken har skapt sterke skillelinjer. I dag er noen fornøyde og andre skuffet over delingsvedtaket. Det må vi respektere. Samtidig er vi avhengig av hverandre for å gå videre på en konstruktiv måte, sier fylkesordfører Roger Ryberg (AP) i Viken fylkeskommune.

Han legger til at de i tiden fremover må skape gode tverrpolitiske løsninger til det beste for samfunnet. Viken fylkeskommune skal fortsatt være en solid og forutsigbar samfunnsutvikler som leverer gode tjenester til innbyggerne. Parallelt skal tre nye fylkeskommuner etableres og overta ansvaret fra 1. januar 2024, sier Roger Ryberg.

Annonse

23. februar vedtok altså fylkestinget i Viken å sende søknad om fylkesdeling til Stortinget. Flertallet besto av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Fremskrittspartiet og uavhengig representant Tor Petter Ekroll. 

Oppretter tre regionale utvalg
Fylkestinget vedtok også at det i det videre arbeidet opprettes tre regionale utvalg, et for hvert fylke. Leder og nestledere i regionutvalgene fungerer som samordningsgruppe for bygging av de nye fylkene sammen med fylkesordfører og varaordfører. Fylkesrådet tiltrer samordningsgruppen ved behov.

Veien videre
Fylkeskommunen sender søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet innen 8. mars.

Fylkestinget organiserer den politiske styringen av delingsprosessen. Fylkestinget vil i tiden fremover behandle saker som er relatert til vedtaket om fylkesdeling, i tillegg til ordinære politiske saker. Neste fylkesting er 30. – 31. mars.

Det er Stortinget som vedtar deling av Viken fylkeskommune, og det skjer trolig innen sommeren.

Det er derimot ikke klart hvilke kommuner som blir med i de enkelte fylkene. Flere har ytret ønske om å bytte tilhørighet dersom det ble en skilsmisse.

Siv Henriette Jacobsen.
(Foto: Morten Brakestad)

Glad for avklaring om Viken-oppdeling
– Jeg er glad for at fylkestinget fulgte fylkesrådets anbefaling. Vedtaket i fylkestinget er startskuddet. Det er nå jobben begynner for å forberede de tre nye fylkeskommunene, sier Jacobsen.

– Vi skal ta vare på våre dyktig ansatte, og sørge for god involvering for en best mulig omorganiseringsprosess. Og vi skal sørge for fortsatt gode tjenester til innbyggerne. For meg blir det viktig at vi tar vare på, og bygger videre på, det beste fra Viken, sier Jacobsen.

Del: