25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Svein Ludvig Larsen inviterer til fredsgudstjeneste i Fiskum kirke førstkommende søndag hvor Ukraina kommer til å stå i fokus. Ordfører og andre gjester kommer også.

Arrangerer fredsgudstjeneste i «fredskirken» på Fiskum

Førstkommende søndag er det en spesiell gudstjeneste i Fiskum kirke. Da innbyr nemlig menigheten med Svein Ludvig Larsen i spissen, til fredsgudstjeneste for Ukraina. Fiskum kirke omtales som «fredskirken» da den var den første som ble åpnet etter andre verdenskrig.
Annonse

– Vi ønsker å vise solidaritet med folket i Ukraina og alle de uskyldige ofrene for denne meningsløse og grusomme krigen, sier Svein Ludvig Larsen, som fungerer som prest i Øvre Eiker.

Han oppfordrer alle til å ta med seg naboer og venner til denne gudstjenesten, der også ordfører Knut Kvale vil delta sammen med andre inviterte gjester.

Annonse

– Om du ikke er en kirkegjenger til vanlig så er det mulig å møtes til fellesskap når verden og våre naboer rammes av krig. Vel møtt i Fiskum kirke søndag kl. 11.00, sier Svein Ludvig.

«Fredskirke»
Ifølge Svein Ludvig Larsen blir Fiskum kirke ofte omtalt som «fredskirken» på Fiskum. Dette har sammenheng med at den ble innviet like etter andre verdenskrig.

Nettstedet Sognafaret har følgende om denne kirken:

I krigsårene 1940-1945 var forsamlingslokalet Karlsvang vigslet som midlertidig kirkehus. Takket være private gaver, blant annet 30.000 kroner fra Mina Markenrud, kunne imidlertid en ny kirke bygges, og Arnstein Arneberg ble valgt som arkitekt. Innvielsen fant imidlertid først sted etter fredsslutningen, 1. juni 1945. Dette var den første kirkeinnvielsen i Norge etter okkupasjonen, og det var biskop Eivind Berggrav som ledet seremonien. Av inventar i kirken må nevnes altertavlen av Axel Revold. Dessuten ble en del kirkesølv og andre gjenstander overført fra gamlekirken i sin tid, og dette har overlevd de to brannene – den siste nyttårsnatta i 1940.

(Kilde: Sognafaret)

Del:
Annonse