23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter, Lasse Haugen.

Krigen i Ukraina: Hva sier vi til barna?

LESERINNLEGG: Krigen i Ukraina engasjerer barn og ungdom. Det er nok mange foreldre og voksne som opplever spørsmål som kan være vanskelig å svare på. Noen er opptatt av om krigen kan komme til Norge. Andre spør om det blir krig med bruk av atomvåpen.
Annonse

Et stort antall snapper opp bilder og videoer fra slagmarken. Foruroligende bilder. Skremmende bilder, og direkte kvalmende scener av kvestede, drepte mennesker.

I dagens medievirkelighet blir vi også eksponert for falske nyheter og manipulerte innslag. Det florerer av uriktige meldinger om krigen med den hensikt å villede og forvirre. For unge mennesker, kan dette skape alternative virkeligheter hvor det er vanskelig å skille hva som er sant og usant.

Annonse

Her spiller voksne en rolle. Vi må ta oss tid til å svare. Lytte og fortelle om virkeligheten, men samtidig være et informasjons-filter for barn som ikke er klar for å absorbere alt med en gang. Når voksne har vansker med å manøvrere seg i informasjonsmylderet, sier det seg selv hvor overveldende det kan være for unge mennesker. Flere fagpersoner anbefaler å skåne barna for bilder og nyhetsinnslag som er foruroligende, og det kan være en god ide å snakke med barna om vettug bruk av sosiale medier.

Jeg tror det er klokt ikke å avfeie virkeligheten for barna. De må få vite om at det i et hjørne av Europa drepes mennesker, og at barn og ungdommer er ofre for en meningsløs invasjon. De trenger å forstå at vi lever i en spent tid hvor jevnaldrende i Ukraina akkurat nå frarøves muligheten til å leve frie liv. Ukrainske barn har i en årrekke vært eksponert for uroligheter, noe som igjen har fått konsekvenser for den psykiske helsen for millioner.

Denne forståelsen og innsikten vil kunne være med på å utvikle empati for de rammede, og avsky for krig. Det vil kunne bidra til en opplæring og påminnelse om viktigheten av samhold, fellesskap og demokrati. En påminnelse om at sterke verdier med fokus på menneskeverd og menneskerettigheter kun overlever når konflikter løses via samhandling på tvers av landegrenser.

Skolene spiller en nøkkelrolle og kan bidra med pedagogiske opplegg som evner å tilpasse informasjonsflyten, samt hjelpe barna å skille hva vi kan stole på av nyheter. Temaet demokrati og medborgerskap blir i høyeste grad aktualisert.

I Norge finnes det hjelpetelefoner og informasjonssider som kan være til hjelp for foreldre og yrkesgrupper som arbeider med barn og ungdom. Organisasjoner som Mental helse har hjelpetelefoner, og både UNICEF og voksne for barn har informasjonssider som gir råd om hvordan snakke med barn om Ukraina.

Ukraina opplever en katastrofe. Europa er ikke lenger et fredelig sted. Håpet ligger i at internasjonal samstemthet vil virke mot den russiske aggresjonen. Det håpet må vi gi barna. Det håpet trenger vi alle, spesielt ukrainerne som akkurat nå står militært alene, og hvor en stor andel barn har blitt sendt på flukt, samt opplevd traumatiske hendelser.

Noen av disse barna kommer høyst sannsynlig til Norge. Da trenger de empatiske barn å leke med. Gå på skole sammen med. De kommer til å trenge trygghet, omsorg, forståelse og hjelp til å takle en ny hverdag. Noen kommer til å trenge en venn. Og akkurat det skal vi voksne hjelpe barna våre til å være.

Lasse Haugen
Leder Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse