20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronasituasjonen må ta mye av skylden for det høye sykefraværet i fjerde kvartal i fjor, men det er store variasjoner mellom kommunene i Buskerud. (Illustrasjon)

Koronaeffekt gir fortsatt økt sykefravær – Øvre Eiker ikke lenger på topp

Øvre Eiker, som i lang tid har tronet på toppen av statistikken for legemeldt sykefravær, må se seg «slått» av Flesberg. I fjerde kvartal i fjor hadde de et sykefravær på 7,8 prosent. Det er en økning på hele 34,7 prosent.
Annonse

Øvre Eiker ligger likevel på en solid andreplass med et sykefravær på hele 6,9 prosent. Det er en økning på beskjedne 1,3 prosentpoeng sammenlignet med fjerde kvartal året før.

Det er kun tre kommuner i Buskerud som har hatt en nedgang i sykefraværet det siste året. Det er i første rekke Krødsherad med hele 16,5 prosent, Nore og Uvdal med 13,3 prosent og Ringerike med beskjedne 0,8 prosent. Resten av kommunene har dels solide økninger med Hemsedal som troner på topp med en økning på 40,2 prosent.

Annonse

I 4. kvartal 2021 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i regionen Vest-Viken. Det var en økning på 7,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. I Viken fylke var sykefraværet på 6,0 prosent (+7,9 %), mens det i landet som helhet var på 5,9 prosent (+7,4 %).

Det er typiske luftveisdiagnoser som hovedsakelig står for økningen i sykefraværet. Koronapandemien og smitteverntiltakene fører fortsatt til økt andel diagnoser knyttet til luftveislidelser.

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 2.075.607 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (31,2 %), psykiske lidelser (21,0 %), sykdommer i luftveiene (16,6 %) og andre lidelser (7,4 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Andelen tapte dagsverk innen diagnosegruppen sykdommer i luftveiene økte i 4. kvartal med 61 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Innen øvrige diagnosegrupper er det tilnærmet uendret eller en nedgang i andelen tapte dagsverk.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 17,7 prosent en gradert sykmelding. Det var en nedgang sammenlignet med 4. kvartal 2020. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Se tabell over det legemeldte fraværet her

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
4. kvartal201920202021Endrings-prosent
3005 Drammen5,75,96,23,4
3006 Kongsberg4,84,85,38,5
3007 Ringerike5,76,46,4-0,8
3024 Bærum4,04,04,512,6
3025 Asker4,74,75,211,3
3038 Hole4,85,35,65,1
3039 Flå6,84,95,12,2
3040 Nesbyen4,24,85,515,7
3041 Gol3,84,04,512,8
3042 Hemsedal4,43,95,540,2
3043 Ål4,95,15,0-2,7
3044 Hol4,24,45,831,4
3045 Sigdal4,85,25,21,1
3046 Krødsherad6,06,35,2-16,5
3047 Modum5,96,06,22,9
3048 Øvre Eiker6,16,86,91,3
3049 Lier5,05,15,814,0
3050 Flesberg5,05,87,834,7
3051 Rollag5,95,16,425,1
3052 Nore og Uvdal2,85,14,5-13,3
3053 Jevnaker5,26,36,76,5
NAV Vest-Viken4,95,05,47,8
Viken5,35,56,07,9
Landet5,25,55,97,4
Del:
Annonse