4. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

3.340 personer har søkt opptak til Politihøgskolen i 2022. (Foto: Kåre Hansen)

POLITIHØGSKOLEN: 3.340 søkere til 400 studieplasser

Totalt 3.340 søkere har søkt opptak til politiutdanningen innen søknadsfristen 1. mars i år. Av disse har 2.453 søkere Politihøgskolen som sitt høyest prioriterte studieønske.
Annonse

– Hele 73 prosent av søkerne har politiutdanningen som sitt høyest prioriterte studieønske. Her har andelen økt med seks prosent fra i fjor. Det betyr at en litt større del av søkerne foretrekker politiutdanningen når de skal velge og prioritere mellom flere studieønsker, sier Ann-Lisbeth Framaas, som leder Seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

I fjor opplevde Politihøgskolen en økning i søkerinteressen til politiutdanningen med 24 prosent. Årets søkertall viser lavere søkerinteresse, med en nedgang på 22 prosent. Antallet søkere er dermed tilbake på 2020-nivå.

Annonse

– Det er naturlig at antallet søkere varierer fra år til år, og samlet er Politihøgskolen fornøyd med søkerinteressen. Selv om vi opplever nedgang i søkertall i år, har vi likevel 8,4 søkere til hver studieplass. Det betyr at konkurransen om studieplassene fremdeles vil være tøff, sier Framaas.

Utviklingen i søkertall per 1. mars de siste fire årene.

Kvinneandelen går litt ned
Andelen kvinnelige søkere var i fjor den høyeste Politihøgskolen har hatt. I år går andelen noe ned, fra 56,8 til 54,3 prosent.

Det er et mål at kjønnsbalansen er forholdsvis jevn. Ser vi kun på tallene for førsteprioritetssøkerne er fordelingen 51 prosent kvinner og 49 prosent menn.

– Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere når opptaksprosessen er ferdig. Vi gleder oss til å se godt kvalifiserte og motiverte søkere bli studenter til høsten, avslutter Framaas.

Politihøgskolen vil på et senere tidspunkt også formidle søkerinteresse fra distrikter og regioner, og prioriterte ønsker om studiested.

Andelen kvinnelige søkere per 1. mars de siste fire årene.
Del: