2. oktober 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale oppfordrer alle nabokommunene om å gi fem kroner pr. innbygger til hjelpearbeid i Ukraina slik Øvre Eiker gjorde i går.

Øvre Eiker gir 100.000 kroner til Ukraina – vil starte kommunestafett

Formannskapet har vedtatt at Øvre Eiker kommune gir 100.000 kroner, tilsvarende fem kroner per innbygger, til humanitært arbeid i Ukraina. Ordfører Knut Kvale sender stafettpinnen videre og oppfordrer nabokommunene til å gjøre det samme.

Det var et enstemmig formannskap som onsdag vedtok at kommunen gir 100.000 kroner i humanitær bistand til Ukraina. Bakgrunnen er den pågående russiske invasjonen av landet, og det store behovet for humanitær hjelp både på ukrainsk jord og i nabolandene som tar imot mange flyktninger, melder kommunen.

– Krisen er stor, og vi er selvfølgelig enige om at Øvre Eiker skal bidra med det vi kan for å hjelpe, sier ordfører Knut Kvale.

Annonse

Pengene skal gå til Redd Barna som er en av flere organisasjoner som allerede før krigen brøt ut, hadde et etablert humanitært arbeid i Ukraina, og som er beredt til å ta imot og forvalte pengene.

Starter kommunestafett
Knut Kvale håper ordførerkollegene i nabokommunene henger seg på det gode initiativet.

– Jeg håper det vi nå gjør i Øvre Eiker, kan sette i gang en kommunestafett slik at våre nabokommuner blir med og gir like mye eller tilsvarende ut fra innbyggertall, sier Kvale.

Formannskapet i Øvre Eiker støtter opp om hjelpearbeidet i Ukraina og Redd Barna sitt arbeid der. (Arkivbilde)
Del: