20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronapandemien har gjort det vanskeligere for omreisende kriminelle og antall innbrudd har gått sterkt tilbake. (Foto: Pexels)

Kraftig fall i kriminaliteten under koronapandemien

Selv om koronapandemien har vært et hardt slag for de fleste av oss, er det faktisk noen lyspunkter. Under koronaperioden har det nemlig vært langt færre bolig-, hytte- og bilinnbrudd, viser forsikringstall. Også antallet biltyverier har gått ned.
Annonse

Fra 2020 til i fjor sank antallet boliginnbrudd meldt til forsikringsselskapene med 18,6 prosent, og endte på 23.780 innbrudd, viser tall fra Finans Norge. Fra 2019 er nedgangen 11 prosent.

– Koronarestriksjoner og økt kontroll på grenseovergangene gjorde det vanskelig å være mobil vinningskriminell på innbruddsturné i Norge, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Annonse

Han mener kriminalitetstallene etter hvert kommer til å nærme seg nivået de lå på før koronapandemien.

– Jeg tror vi kan regne med økt aktivitet av vinningskriminelle gjennom våren og sommeren. Det er noe helt annet å være kriminell når du slipper å ta koronatest på grensen med bilen full av tyvgods, sier Clementz.

Antallet hytteinnbrudd sank med 21,2 prosent i fjor, ned til 805 innbrudd.

I fjor fikk forsikringsselskapene inn melding om 1.804 biltyverier, ned 29,2 prosent fra året før. Antallet bilinnbrudd lå på 4.492, en nedgang på 11,6 prosent fra 2020.

– Siden 2019 har antallet biltyverier gått ned med rundt 35 prosent. Vi er heldigvis i en helt annen posisjon enn i Sverige, der det stjeles rundt 10 ganger så mange biler som her i landet. Hovedårsaken er at Sverige ligger nærmere landene de stjålne bilene uttransportertes til, sier Sigmund Clementz i If.

I fjor ble det meldt om 13.563 stjålne sykler til forsikringsselskapene. Året før ble det stjålet 15.074 sykler. Det er en nedgang på rundt 10 prosent.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. (Foto: If)
Del:
Annonse