23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

De fleste kjører bare motorsykkel i sommerhalvåret. Når sesongen er over, kan du avregistrere sykkelen uten å måtte levere inn skiltene. (Foto: Kjell Wold/SVV)

Det skal bli enklere å registrere og å avregistrere sesongkjøretøy

– Nå er snart sommeren her, og det er snart flere typer kjøretøy som vil rulle rundt på norske veier enn i vinterhalvåret. Mange av disse avregistreres om høsten, og registreres på nytt om våren. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som vil gjøre dette enklere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Annonse

Fra og med denne høsten vil du kunne registrere og avregistrere sesongkjøretøy digitalt, og slippe å møte opp på trafikkstasjonen to ganger i året. Det er tid spart både for brukerne og for trafikkstasjonene.

Forskriftsendringene som innfører ny ordning med frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker ble vedtatt fredag.

Annonse

Kjøretøy som bare er i bruk i deler av året, kan avregistreres i perioden de ikke skal brukes. Dette gir blant annet sparte kostnader fordi forsikringsplikt ikke gjelder når kjøretøyet ikke er i bruk. Midlertidig avregistrering er særlig aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av sesongen som veterankjøretøy og motorsykler.

En slik frivillig avregistrering skjer i dag ved at kjennemerkene leveres inn til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner, og de må hentes ut igjen hvis kjøretøyet igjen skal tas i bruk.

Når vi fra høsten av ikke lenger må levere inn kjennemerkene for å avregistrere et kjøretøy som ikke skal brukes på en stund, vil Statens vegvesens kjennemerkelagre i all hovedsak avvikles. Eiere som ikke kan, eller ønsker, å bruke digitale løsninger for avregistrering, kan møte opp på en trafikkstasjon og få kjøretøyet avregistrert, uten at kjennemerkene leveres inn.

Den nye ordningen vil tre i kraft 12. september 2022. Kjøretøy som skal brukes denne sommeren, kan dermed avregistreres elektronisk til høsten.

Del:
Annonse