16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nødnettet gjør det mulig for de ulike etatene å samhandle enkelt, men det har vært og vil være for få terminaler ute blant frivillige mannskaper i f.eks. Røde Kors og Norsk Folkehjelp. (Illustrasjon)

Norsk Folkehjelp: Flere nødnett til de frivillige løfter beredskapen

På dagens pressekonferanse om Ukraina-håndteringen, fastslo Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at regjeringen vil støtte drift av 2.000 nye nødnett-terminaler til de frivillige beredskapsorganisasjonene.
Annonse

Dette har de frivillige organisasjonene etterlyst i mange år, og det er gledelig at akkurat dette nå kommer på plass, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

– Dette er et viktig skritt på rett vei. Vi har lenge varslet om en kritisk mangel på nødnett, som i verste fall kan koste liv. Nå har vi grunnlag for å fortsette den gode koordineringen med de offentlige etatene ute på oppdrag, sier Henriette Killi Westhrin.

Annonse

Hun understreker likevel at det er flere tiltak som må på plass for å styrke de frivillige redningsressursene ytterligere:

– Dette dekker det mest kritiske behovet, men det er fortsatt behov for flere nødnett-terminaler. I tillegg er vi helt avhengig av at regjeringen tar på alvor behovet for økt grunnbevilgning og avgiftsfritak for redningskjøretøy, sier hun.

Justisministeren trakk under pressekonferansen fram god lokalkunnskap og kort responstid som noen av de frivillige ressursene sine styrker.

– Innsatsen de frivillige gjør, blir lagt merke til. Akkurat nå står nye frivillige i kø for å bidra til den norske redningstjenesten, og vi har alle muligheter til å vokse videre og tilby bedre beredskap flere steder i landet. Den gløden og innsatsviljen må vi i fellesskap bygge opp under, sier Westhrin.

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp er glad for at staten nå tar regningen for 2.000 nye nødnett-terminaler.

(Foto: Ellen Johanne Jarli)

Del:
Annonse