18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eldre faller lettere og skader seg og dette koster samfunnet mye og den enkelte både i form av dårligere livskvalitet. (Illustrasjon)

Over 60 og redd for å falle? Her er kurset for deg

Er du over 60 år og er redd for å falle enten hjemme eller på glatta? Da har Vestfossen Idrettsforening et kurs for deg. I løpet av kurset skal du lære riktig fallteknikk.
Annonse

Kurset i fallteknikk for eldre i Øvre Eiker og Drammen skjer i regi av Øvre Eiker Idrettsråd og Vestfossen Idrettsforening.

– Vi vil arrangere fallteknikk kurs for eldre i Øvre Eiker og Drammen. Kurset strekker seg over 12 timer og arrangeres i Hokksund Hallen med instruktører fra Lier Judo. Første kursdag er 19. april klokken 14.30, sier Tormod Brenden i VIF.

Annonse

Bakgrunn for kurset er at mange eldre skader seg i fallulykker. Resultat er redusert livskvalitet og innaktivitet. VIF håper også at kurset kan bringe deltagere sammen slik at de kan utvikle uformelle møteplasser for fysisk aktivitet også etter kurset.

– Fallskader koster den enkelte, familien og samfunnet store ressurser og midler. Vårt håp er at disse kan reduseres. Etter endt kursdag vil vi også tilby inspirasjonsforedrag, sier Brenden.

Både Drammen Kommune og Øvre Eiker Kommune samt Universitetet i Sørøst-Norge har vist interesse for kurset.

Del:
Annonse