17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne. (Foto: Thomas Eckhoff)

– Hjemmekontor skal ikke være et tapsprosjekt for ansatte

Så mange som én av tre ikke har fått dekket noen løpende kostnader på hjemmekontoret i det hele tatt. Forskjellene er store mellom offentlig og privat sektor. Det viser en fersk undersøkelse blant høyt utdannende som Respons Analyse har gjort for Akademikerne.
Annonse

I dag er arbeidstakerne prisgitt arbeidsgiverens goodwill for å få dekket nødvendige utgifter de har for å få jobben gjort. Sånn vil det fortsette å være fordi regjeringen har valgt å ikke legge dette inn i den nye forskriften om hjemmekontor som kom før helgen.

Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg sier:

Annonse

– Vi er overrasket over at regjeringen følger i Solberg-regjeringens fotspor og lar være å ta tak i reglene for dekning av arbeidsutstyr på hjemmekontor. Regelverket er viktig fordi trolig flere hundre tusen arbeidstakere vil jobbe helt eller delvis hjemmefra også etter koronakrisen.

– Hjemmekontor skal ikke være et tapsprosjekt for de ansatte, de må få dekket det som er nødvendig for å få jobben gjort. Vår nyeste undersøkelse viser at det fortsatt er så mange som hver tredje arbeidstaker som ikke får dekket noe som helst – selv etter to år med helt eller delvis pålagt hjemmekontor. Verst er det i offentlig sektor der over halvparten ikke har fått noe dekket, sier hun.

Hun mener det er bra at regjeringen har fått på plass en revidert hjemmekontorforskrift. Regelverk var nesten 20 år gammelt og overmodent for oppdatering. Et flertall høyt utdannede trives med hjemmekontor. De ønsker en kombinasjon også etter krisen. Så mange som åtte av 10 ønsker å kunne jobbe minst en hel dag i uken fra hjemmekontoret, forutsatt at det skjer frivillig og ikke er ensidig pålagt.

– Akademikerne mener det ikke holder å oppdatere bare hjemmekontorforskriften, også andre regler som berører hjemmekontor og annet fjernarbeid må oppdateres. Blant annet opplever mange usikkerhet om de er yrkesskadedekket ved hjemmekontor og annet fjernarbeid, og lovpresiseringer her må nå på plass, sier Randeberg.

– I tillegg er det på høy tid å få gjort skattereglene mer arbeidsstedsnøytrale. Derfor er det behov for en mer helhetlig regelgjennomgang slik at nødvendige endringer gjøres i relevant lovverk. Dette har vi påpekt siden pandemien begynnelse. Det haster med å sette i gang arbeidet, sier hun.

Selv om det er behov for å få mer kunnskap om hjemmearbeid etter pandemien, er det ingen grunn til å vente med å igangsette arbeidet med å få reglene om yrkesskade og skatt oppdatert. Vi kan ikke vente fire år til med dette, heter det i en melding fra Akademikerne.

Funn i undersøkelsen:

Har fått dekket internettabonnement:
28 prosent av alle spurte
10 prosent i offentlig sektor
45 prosent i privat sektor

Har fått dekket mobilabonnement:
62 prosent av alle spurte
42 prosent i offentlig sektor
81 prosent i privat sektor

Har ikke fått dekket noe som helst:
34 prosent av alle spurte
53 prosent i offentlig sektor
15 prosent i privat sektor

Del:
Annonse